Interview med Mille Selbach Rasmussen

Hvorfor har du valgt at læse jura?

Jeg har i mange år gerne ville læse jura. I gymnasiet havde jeg bl.a. samfundsfag på A-niveau, som styrkede min interesse for juraen.

Hvordan oplevede du det at starte på universitetet?

Der er meget gruppearbejde. Fra gymnasiet havde jeg ikke særlig gode erfaringer med gruppearbejde, men det var måske fordi man ikke fik de rette værktøjer til at arbejde i grupper, så det var lidt af en omvæltning.

Det er interessant at arbejde i grupper, fordi man kan bruge hinandens kompetencer. Når du starter, møder du jo forskellige mennesker med forskellige baggrunde. Nogle har f.eks. læst statskundskab, og har derigennem gjort bekendtskab med jura, mens andre har gået på handelsskolen, hvor de har haft nogle juridiske fag. Det var rigtig fedt i starten at arbejde i grupper, fordi man følte, at man var en del af noget og ikke alene om at starte på jurastudiet. Man arbejder i små grupper på en case, så man er sådan et lille team, der forbereder noget til undervisningen, hvor man skal repræsentere en bestemt part. Det gør det hele meget sjovere, fordi man kan leve sig ind i det på den måde. Det er også fedt at have nogle at sparre med i øvelsesopgaverne i løbet af semesteret. Der er også en masse praktisk ved at arbejde i grupper med planlægning, fordi man er sammen med en masse mennesker, der kommer forskellige steder fra. Det kræver meget planlægning især i starten, men man vænner sig til det. I vores studiegruppe lavede vi en lov med paragraffer osv., så hvis man kom for sent mere en ti minutter, udløste det nogle sanktioner, så man skulle have kage med næste gang.

Er der meget at læse – og hvordan griber du læsestoffet an?

Det er meget i starten, indtil du vænner dig til det. Fordommen om at man læser meget på jura, skal man tage med et gran salt, for man læser også rigtig meget på alle mulige andre studier. Man skal nok holde sig for øje, at der i starten kommer til at være meget - men al begyndelse er svær, og det bliver kun bedre. Jeg havde det svært i starten, men man lærer det.

Hvad vil du bruge din uddannelse til?

Det ved ikke. Jura åbner virkelig mange døre. Jeg har ingen ide om, hvor jeg ender henne. Det kommer hen ad vejen.

Har du et godt råd til kommende studerende?

Vær åbensindet og modtagelig i studiestarten og deltag så vidt muligt i de sociale arrangementer. Jeg vil også sige ”læs læs læs!”. Lad være med at skubbe det til siden i starten, men invester tiden i studiet - også selvom det kan være svært - men det er jo din fremtid det handler om.