Karrieremuligheder - Bachelor i jura – Københavns Universitet

Jura > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Som jurist skal du være med til at identificere og finde løsninger på de retlige udfordringer, som vores samfund møder. Du skal kunne analysere en sag, identificere det relevante lovgrundlag, vurdere risici og potentialer og kunne kommunikere de juridiske muligheder til andre.

Med dit bachelorbevis i hånden vil du kunne søge stillinger som BA.jur. Størstedelen af vores BA.jur. vælger alligevel at læse videre på den 2-årige cand. jur., den 4-årige cand.jur (erhvervskandidatuddannelsen) eller den 2-årige cand.soc. Det er kun en lille procentdel, der får en fast stilling  med en BA.jur. Størstedelen bidrager til samfundets problemløsning i kraft af et studiejob ved siden af deres kandidatuddannelse i jura

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

Med dit bachelorbevis i hånden vil du kunne søge stillinger som BA.jur. Det er kun en lille procentdel, der får en fast stilling. Størstedelen fortsætter med at læse og bliver kandidat i jura. Med en kandidatuddannelse i jura kan du varetage mange forskellige opgaver inden for det juridiske felt. Jurister ansættes derfor bredt på arbejdsmarkedet og kan eksempelvis blive ansat følgende steder:

Som BA.jur. kan du:

 • Anvende den juridiske metode til at afdække gældende ret inden for et retligt reguleret område
 • Løse konkrete, retlige tvister, herunder:
  • Identificere retligt relevant fakta i et større materiale
  • Ved subsumption afgøre retsfølgen af et givent faktum
 • Konstruere og dekonstruere juridiske argumenter
 • Rådgive om retlige problemstillinger
 • Identificere og afgrænse retsvidenskabelige, retshistoriske, retssociologiske og retsfilosofiske problemstillinger
 • Overskue komplekse regelsæt og deres placering i retssystemet
 • Kommunikere og formidle præcist både skriftligt og mundtligt
 • Reflektere kritisk over konkrete juridiske afgørelser og mere teoretiske spørgsmål om juraens samfundsmæssige rolle
 • Selvstændigt planlægge, håndtere og styre juridiske arbejdsopgaver samt medvirke til at formulere konkrete løsningsforslag inden for en given tidsramme
 • Selvstændigt gennemføre retsvidenskabelige analyser på bachelorniveau
 • Arbejde professionelt både individuelt og sammen med andre
 • Agere løsningsorienteret og konfliktforebyggende

Hvad kan jeg læse videre til?

Bacheloruddannelsen i jura giver direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse i jura, Cand. jur. Du kan også læse videre på den 4-årige erhvervskandidatuddannelse i jura, Cand.jur. eller den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, Cand.soc.

Hvad kan jeg blive?

Med en kandidatuddannelse i jura kan du varetage mange forskellige opgaver inden for det juridiske felt. Jurister ansættes derfor bredt på arbejdsmarkedet og kan eksempelvis blive ansat følgende steder:

 • I den offentlige administration
  Stat, kommuner og regioner
  Arbejdsopgaver: Fx sagsbehandling, borgerkontakt, ministerbetjening, udarbejdelse af ny lovgivning, drift af samfundet
 • Advokatbranchen
  Privat virksomhed
  Titlen som advokat opnås gennem et treårigt fuldmægtigforløb i en advokatvirksomhed efter cand.jur.
  Arbejdsopgaver: Fx rådgivning af kunder (både private og virksomheder), repræsentation af folk i retten, møderet for byretten, landsretten og højesteret
  Her kan du læse mere om, hvordan du bliver advokat.
 • Politi og retsvæsen
  Politikredse, anklagemyndigheden, domstolene
  Titlen som anklager og dommer opnås gennem et treårigt fuldmægtigforløb efter cand.jur.
  Arbejdsopgaver: fx inddrivelse af gæld, skiftesager i forbindelse med dødsbo, tinglysning i forbindelse med ejendomshandler
 • Den finansielle sektor
  Banker, forsikringshuse, pensionsselskaber.
  Arbejdsopgaver: Fx inden for skatterådgivning, udvikling af nye finansielle produkter, patenter og compliance (overensstemmelse mellem lovgivning og produkt)
 • Branche-, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer
  Fagforbund, brancheforeninger, patientforeninger.
  Arbejdsopgaver: Fx medlemsbetjening, rådgivning, formidling, lobbyarbejde, høringssvar
 • Forskning og undervisning
  Universitet eller anden undervisnings- ellers forskningsinstitution
  PhD-forløb og specialisering inden for et afgrænset område af juraen.
  Arbejdsopgaver: Forskning, formidling, undervisning, artikelproduktion og bogskriveri

Ekstra information / Sidebar

Kandidatuddannelser - eksempler

Dine muligheder som jurist

Karriereveje

Karriereveje med jura
(Linket fører til Uddannelser ved Det Juridiske Fakultet)