Karrieremuligheder

Som jurist skal du være med til at identificere og finde løsninger på de retlige udfordringer, som vores samfund møder. Du skal kunne analysere en sag, identificere det relevante lovgrundlag, vurdere risici og potentialer og kunne kommunikere de juridiske muligheder til andre.

Med dit bachelorbevis i hånden vil du kunne søge stillinger som BA.jur. Størstedelen af vores BA.jur. vælger alligevel at læse videre på den 2-årige cand. jur., den 4-årige cand.jur (erhvervskandidatuddannelsen) eller den 2-årige cand.soc. Det er kun en lille procentdel, der får en fast stilling  med en BA.jur. Størstedelen bidrager til samfundets problemløsning i kraft af et studiejob ved siden af deres kandidatuddannelse i jura

Med en kandidatuddannelse i jura kan du varetage mange forskellige opgaver inden for det juridiske felt. Jurister ansættes derfor bredt på arbejdsmarkedet og kan eksempelvis blive ansat følgende steder:

 • I den offentlige administration
  Stat, kommuner og regioner
  Arbejdsopgaver: Fx sagsbehandling, borgerkontakt, ministerbetjening, udarbejdelse af ny lovgivning, drift af samfundet
 • Advokatbranchen
  Privat virksomhed
  Titlen som advokat opnås gennem et treårigt fuldmægtigforløb i en advokatvirksomhed efter cand.jur.
  Arbejdsopgaver: Fx rådgivning af kunder (både private og virksomheder), repræsentation af folk i retten, møderet for byretten, landsretten og højesteret
  Her kan du læse mere om, hvordan du bliver advokat.
 • Politi og retsvæsen
  Politikredse, anklagemyndigheden, domstolene
  Titlen som anklager og dommer opnås gennem et treårigt fuldmægtigforløb efter cand.jur.
  Arbejdsopgaver: fx inddrivelse af gæld, skiftesager i forbindelse med dødsbo, tinglysning i forbindelse med ejendomshandler
 • Den finansielle sektor
  Banker, forsikringshuse, pensionsselskaber.
  Arbejdsopgaver: Fx inden for skatterådgivning, udvikling af nye finansielle produkter, patenter og compliance (overensstemmelse mellem lovgivning og produkt)
 • Branche-, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer
  Fagforbund, brancheforeninger, patientforeninger.
  Arbejdsopgaver: Fx medlemsbetjening, rådgivning, formidling, lobbyarbejde, høringssvar
 • Forskning og undervisning
  Universitet eller anden undervisnings- ellers forskningsinstitution
  PhD-forløb og specialisering inden for et afgrænset område af juraen.
  Arbejdsopgaver: Forskning, formidling, undervisning, artikelproduktion og bogskriveri