Studiestart på jura

Studiestart på jura

Studiestarten på jura

Studiestarten skal bidrage til, at du kommer godt i gang - både fagligt og socialt - på uddannelsen.

Dit velkomstprogram finder du på KUnet

Bliver du optaget på jura, kan du læse meget mere om din studiestart på KUnet - de studerendes intranet. Du får adgang til KUnet, når du har takket ja til din studieplads på jura.

Læs om hvordan du logger på KUnet på it.ku.dk/studerende/intranet/.

Velkomsten på jura

Velkomstprogrammet veksler mellem online aktiviteter og fysiske aktiviteter på campus.

Der er både fokus på faglige, studienære aktiviteter, hvor du bliver introduceret til dit nye studieliv på jura, og på hygge og socialt fællesskab med dit hold og frivillige ældre studerende, der guider dig igennem velkomstprogrammet.  

Du skal forvente, at der er velkomstprogram det meste af dagen mandag - fredag i uge 35. Der vil også være mulighed for at lave sociale aktiviteter uden for campus om aftenen. Fx at gå ud at spise med holdet.   

Torsdag i uge 35 har du - sammen med din studiegruppe - mulighed for at mødes med jeres gruppevejleder på campus. Din gruppevejleder vil invitere jer til mødet. Det kan herudover være en god idé, at du sætter tid af sammen med studiegruppen at købe jeres bøger og får snakket om rammerne for jeres gruppearbejde, inden semestret og undervisningen går i gang fra uge 36. 

Din studiegruppe og gruppevejleder

Når du starter på jura, så bliver du en del af en studiegruppe. Studiegruppen er studerende på dit hold, og I skal sammen forberede jer til undervisningen og fremlægge sammen til holdundervisningen. 

Det første halve år (semester) på jura, har dit hold en gruppevejleder tilknyttet. En gruppevejleder er en ældre studerende, der har til opgave at hjælpe dig og de andre i studiegruppen godt i gang med studiet og med gruppearbejdet.

Din første undervisning

Din første undervisning starter i uge 36. Du skal regne med, at du skal sætte tid af til at forberede dig til den første undervisning på første semester. Der er afsat tid i velkomsten til, at du kan forberede dig til din første undervisningsuge, men du må også forvente, at du skal bruge noget tid i weekenden i uge 35 for at blive klar til din første undervisning.

Det er derfor en god idé at sætte hele uge 35 af til velkomst og at blive klar til undervisningen.

Læs mere om dine første fag på siden Undervisning og Opbygning.

Spørgsmål om studiestarten på jura?

Har du allerede nu spørgsmål om studiestarten på jura, så kontakt Studieinformationen.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal starte på jura i år, så kontakt Optagelse & Kommunikation