Studiestart på jura

Studiestart på jura

Studiestarten på jura

Studiestarten skal bidrage til, at du kommer godt i gang - både fagligt og socialt - på uddannelsen.

Online studiestartskursus inden velkomstprogram i uge 35

Du kan læse meget mere om din studiestart i juras online studiestartskursus, som du får adgang til via menuen 'studiestart' i din studieinformation på KUnet

Du får adgang til KUnet, når du har takket ja til din studieplads på jura. Se hvordan du logger på KUnet på it.ku.dk/studerende/.

Du kan logge på studiestartskurset fredag den 13. august

Det er en god idé, at du gennemfører kurset, inden du møder op på campus til velkomstprogrammet mandag den 30. august. Så har du mulighed for at få hjælp inden velkomsten, hvis du har spørgsmål. 

KU inviterer også til flere arrangementer for nye studerende i løbet af august. Det kan du læse mere om i kurset. 

Velkomsten på jura

Velkomstprogrammet 2021 afholdes som udgangspunkt på campus.

Der er både fokus på faglige, studienære aktiviteter, hvor du bliver introduceret til dit nye studieliv på jura, og på hygge og socialt fællesskab med dit hold og frivillige ældre studerende, der guider dig igennem velkomstprogrammet.  

Du skal forvente, at der er velkomstprogram det meste af dagen mandag - fredag i uge 35. Onsdag aften afholdes der en velkomstfest for alle nye studerende, og der vil herudover være mulighed for at lave sociale aktiviteter uden for campus om aftenen. Fx at gå ud at spise med holdet.   

Torsdag i uge 35 har du - sammen med din studiegruppe - mulighed for at mødes med jeres gruppevejleder på campus. Din gruppevejleder vil invitere jer til mødet. Det kan herudover være en god idé, at du sætter tid af sammen med studiegruppen at købe jeres bøger og får snakket om rammerne for jeres gruppearbejde, inden semestret og undervisningen går i gang fra uge 36. 

Din studiegruppe og gruppevejleder

Når du starter på jura, så bliver du en del af en studiegruppe. Studiegruppen er studerende på dit hold, og I skal sammen forberede jer til undervisningen og fremlægge sammen til holdundervisningen. 

Du skal ikke selv vælge, hvem du skal være i gruppe med. Grupperne dannes automatisk på dit første semester og igen på dit andet semester på jura.

Fra starten af din uddannelse har dit hold en gruppevejleder tilknyttet. En gruppevejleder er en ældre studerende, der har til opgave at hjælpe dig og de andre i studiegruppen godt i gang med studiet og med gruppearbejdet. Herudover tilbyder studievejlederne på jura også at hjælpe studiegrupperne med samarbejdet i gruppen, hvis der er behov for det. 

Din første undervisning

Din første undervisning starter i uge 36. Du skal regne med, at du skal sætte tid af til at forberede dig til den første undervisning på første semester. Der er afsat tid i velkomsten til, at du kan forberede dig til din første undervisningsuge, men du må også forvente, at du skal bruge noget tid i weekenden i uge 35 for at blive klar til din første undervisning.

Det er derfor en god idé at sætte hele uge 35 af til velkomst og at blive klar til undervisningen.

Læs mere om dine første fag på siden Undervisning og Opbygning.

Spørgsmål om studiestarten på jura?

Har du allerede nu spørgsmål om studiestarten på jura, så kontakt Studieinformationen.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal starte på jura i år, så kontakt KU Studentercenter