Undervisning og opbygning

Billede af jurastuderende

Til toppenUndervisningen på jura

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen foregår primært på seminarhold med cirka 35 studerende. Et seminarhold er inddelt i mindre studiegrupper, og du vil komme i gruppe med 4-6 medstuderende. Sammen med din studiegruppe forbereder du dig til holdundervisningen ved at arbejde med konkrete cases og opgaver.

Undervisningen på dit seminarhold tager afsæt i konkrete juridiske problemstillinger. De kan være tværfaglige eller fokusere på centrale begreber indenfor juraen. Der er fokus på dialog og feedback, og arbejdsformerne veksler typisk mellem oplæg fra underviseren og studiegrupperne og diskussion på holdet. For at få det optimale læringsudbytte ud af undervisningen, skal du og dine medstuderende deltage aktivt.

Ud over undervisningen på seminarholdet og arbejdet i studiegruppen vil der i alle fag være enkelte forelæsninger, som introducerer dig til de juridiske fagområder.

Infografik af studerende der laver gruppearbejde

Forberedelse og studieformer

Jurastudiet er et fuldtidsstudium svarende til cirka 37-40 timer om ugen. Cirka 12 af disse timer er skemalagte. Resten af tiden bruger du på at forberede dig til de forskellige former for undervisning. Forberedelsen til undervisningen omfatter både læsning, diskussion af de læste tekster i din studiegruppe, forberedelse af oplæg til seminarundervisningen, informationssøgning og skriftlige øvelsesopgaver.

Din studiegruppe er vigtig både i den daglige forberedelse til undervisningen, og når du læser til eksamen. For at støtte studiegruppernes samarbejde og arbejdet med cases har alle seminarhold på 1. semester tilknyttet en ældre studerende, der fungerer som gruppevejleder. Seminarholdene mødes løbende med gruppevejlederen.
 
Læs om den første tid på uddannelsen her.

Du kan se et eksempel på et ugeskema her.

infografik

Litteratur og undervisningssprog

På bacheloruddannelsen foregår undervisningen på dansk bortset fra et enkelt obligatorisk fag, der udbydes på engelsk. På 3. studieår har du som studerende mulighed for at tage på et udvekslingsophold eller at tage fag på fremmedsprog og indgå i gruppearbejde med udvekslingsstuderende. Desuden er det et krav på alle fag, at en del af den anbefalede litteratur er på fremmedsprog, hvis det er muligt.

Infografik af studerende der laver gruppearbejde

Eksamensformer

De fleste eksamener på bacheloruddannelsen i jura er skriftlige. Det kan for eksempel være i form af skriftlige prøver med tilsyn eller hjemmeopgaver. Der vil også være mundtlige prøver undervejs på uddannelsen.

Der afholdes øvelsesopgaver og prøveeksamen på de fleste fag på bacheloruddannelsen. Prøveeksamensopgaverne er typisk opgaver, som har været brugt ved de seneste eksamensperioder. De giver dig en fornemmelse af, hvad det vil sige at aflevere opgaver og gå til skriftlige prøver på jura.

Til toppenOpbygning

På bacheloruddannelsen, som er normeret til 3 års studier på fuldtid, arbejder du med forskellige grene af juraen, og du får kendskab til juraens grundlæggende metoder. Bacheloruddannelsen består af en række obligatoriske fag samt et udbud af valgfag på uddannelsens 5. semester.

I løbet af uddannelsen vil du møde grundlæggende fag som:

 • Privat- og formueretlige fag, hvor du bl.a. lærer om erstatning, indgåelse af kontrakter og aftaler
 • Forfatningsretlige fag, hvor du lærer om magtfordelingen i Danmark
  og i EU samt om individets grundlæggende rettigheder over for staten
 • Strafferet hvor du bl.a. får indsigt i regler om kriminalisering og sanktionering
  af lovovertrædelser
 • Moral, etik og politik, hvor du møder juraens moralske og politiske elementer

Du kan vælge at bruge dit 5. semester til at tage fag på andre uddannelser med juridisk relevans, tage på udlandsophold eller et projektorienteret forløb i en virksomhed eller organisation.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du går i dybden med en afgrænset juridisk problemstilling og samtidig får afprøvet de kompetencer, du har lært i løbet af bacheloruddannelsen.

Bacheloruddannelsens opbygning (gældende per 1. september 2017)

1. år 1. semester
2. semester
 • Retssystemet og juridisk metode (7,5 ECTS)
 • Familie- og arveret (7,5 ECTS)
 • Strafferet og straffeproces (15 ECTS)
 • Individets grundlæggende rettigheder (10 ECTS)
 • Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret (10 ECTS)
 • Erstatning og kontrakt (10 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
 • EU-ret (10 ECTS)
 • International Law (5 ECTS)
 • Obligationsret (15 ECTS)
 • Forvaltningsret (15 ECTS)
 • Tings- og kreditorret (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester

Tvær- og fordybelsessemester
med muligheder for følgende:
- Valgfag
- Udveksling
- Projektorienteret forløb
...eller du kan tage fag på andre
uddannelsesinstitutioner i Danmark


I alt: 30 ECTS

 • Ret, Moral og Politik (7,5 ECTS)
 • Retshistorie (7,5 ECTS)
 • Bachelor-projekt (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fag (Linket fører til Københavns Universitets kursuskatalog, hvor du kan søge på de enkelte fags titel i emnefeltet).