Udlandsophold

Som jurastuderende har du mulighed for at tage på studieophold i udlandet på både bachelor- og kandidatniveau. På bacheloruddannelsen kan du tage et halvt år til udlandet og på kandidatuddannelsen op til et år. Med et studieophold i løbet af din uddannelse kan du styrke dine sprogkundskaber, dine kompetencer til at løse juridiske problemstillinger i et internationalt perspektiv og få et indblik i andre studieformer og –kulturer.

Det Juridiske Fakultet har en lang række samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter i både Europa, USA, Australien, Sydamerika og Asien. Tilrettelæggelsen af et studieophold ved et udenlandsk universitet er ofte en langvarig proces, men det er som regel alt arbejdet - og meget mere - værd.