Vurdering i kvote 2 på kemi

Kvote 2-vurdering på kemi

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: