Kvote 2-vurdering 2020

Hvis du søgte om optagelse via kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan Københavns Universitet vurderede årets ansøgninger til kemi.

På kemi modtog vi 45 ansøgninger til 6 kvote 2-pladser.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Det faglige optagelsesudvalg på kemi foretog en helhedsvurdering af dine besvarelser ud fra seks kvote 2-kriterier.

De bedste besvarelser udmærkede sig i år ved,

  • at ansøger viste selvrefleksion både over sine styrker og svagheder i forhold til at studere på universitetet. Fx at ansøger ville være nødt til at arbejde med sin selvdisciplin.

  • at ansøger havde en plan for at arbejde med sine svagheder.

  • at ansøger viste konkret kendskab til uddannelsens indhold ved fx at nævne de obligatoriske kurser, ansøger ville have særlig interesse for.

  • at ansøger reflekterede over, hvad ansøger vil med uddannelsen.

  • at ansøger beskrev det periodiske system med kemiske fagtermer, relaterede positionen af et element i det periodiske system til elementets kemiske egenskaber og viste kendskab til, hvad der bestemmer placeringen af elementer i det periodiske system.

  • at ansøger havde lavet en udførlig og klart formuleret besvarelse til alle delelementer af spørgsmålene.


Gymnasiale karakterer i fagene Kemi, Matematik, Fysik, Engelsk og Dansk indgik i vurderingen. Karaktererne i Kemi vægtede højest, Matematik og Fysik næsthøjest, mens Engelsk og Dansk vægtede mindst. Gode karakterer i disse fag vægtede lige så meget som interviewbesvarelsen i den samlede kvote 2-vurdering.

Jeg fik afslag – hvad gør jeg nu?

Du er velkommen til at kontakte os i KU Studentercenter, hvis du vil snakke med en studievejleder om dine ønsker og dine muligheder for optagelse på Københavns Universitet.

Hvis du vil søge om optagelse igen til næste år, skal du være opmærksom på, at kvote 2-proceduren både indeholder en kvote 2-prøve og et skriftligt eller mundtligt interview.

Læs om kvote 2-reglerne i 2021.

Ledige pladser i 2020

På nogle af vores andre uddannelser er der stadig ledige studiepladser. 
Ansøgningsfrist 4. august kl. 12.

Se listen over ledige pladser.

Undgå telefonkøen

Se listen med spørgsmål og svar. Vi svarer på de mest stillede spørgsmål lige nu.