Faglig profil og job

Kemikere er de eneste, der kan skabe helt nye stoffer. For de bygger verden op atom for atom.

Den kemiske industri beskæftiger sig med at omdanne råmaterialer som olie, naturgas, vand, luft, mineraler og metaller til over 70.000 produkter. Blandt andet energikilder, medicinalvarer, farvestoffer, plastik, kunstgødning, tekstiler, papir, metaller, og petroleumsprodukter.

Med kemiens metoder kan du skabe billigere, sundere eller bare bedre materialer og stoffer.

En bachelor i kemi har kompetencer til at:

 • Formulere og udføre et mindre forskningsprojekt under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer,
 • Udvælge og anvende relevante teoretiske og eksperimentelle metoder til løsning af forelagte kemiske problemer,
 • Planlægge og udføre almindeligt laboratoriearbejde og anvende apparatur til kemiske formål,
 • Vurdere sikkerheds- og miljømæssige aspekter i forbindelse med udførelsen af kemisk arbejde,
 • Diskutere kemiske problemstillinger i samfundet på et videnskabeligt og etisk grundlag,
 • Redegøre for kemiens betydning i videnskabelige nabodiscipliner,
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring,
 • Indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel kemisk tilgang.

En bachelor i kemi har færdigheder i at:

 • Bearbejde og analysere data
 • Læse og forstå kemisk faglitteratur på dansk og engelsk
 • Benytte det kemiske formelsprog og den kemiske nomenklatur
 • Benytte almindeligt og specialiseret software samt moderne informationsteknologi til Kemiske formål
 • På dansk redegøre mundtligt og skriftligt for udført kemisk arbejde
 • Anvende en række grundlæggende beregningstekniske og eksperimentelle metoder på kemiske problemstillinger

Jobmuligheder

Opfinder, underviser, iværksætter, rådgiver.

Kemikere får ansættelse i det private erhvervsliv i forsknings- og analyselaboratorier, som rådgivere i private, så vel som offentlige institutioner eller som undervisere, forskere og formidlere på gymnasier og universiteter.

Endelig er der en del kemikere, der søger til udlandet eller starter egen virksomhed med baggrund i de indsigter, de har fået på studiet. Læs mere om de spændende jobmuligheder en kemiker har.