Job og karriere for kemikere

Det er de færdiguddannede blevet til... i procenter:

Kandidater i kemi får især job inden for ledelse, forskning, udvikling og formidling.

Den private sektor aftager cirka 40 procent af de færdiguddannede kemikere. Omkring 20 procent får beskæftigelse inden for forskning og undervisning på universiteter og andre højere læreanstalter.

10 procent bliver gymnasielærere. Andre ti procent arbejder med rådgivning analyse og lignende i den offentlige sektor. 12 procent rejser til udlandet for at forske eller arbejde.

 

Eksempler på jobs for kemikere:


Den farmaceutiske industri: Kemikere udvikler lægemidler, vitaminer, hudplejeprodukter og meget andet.

Transport, energi og affaldssektoren: Kemikere kan optimere genbrug og forbrænding.

Miljøsektoren: Kemikere udvikler grøn og bæredygtig produktion, opfinder nye solceller, enzymer og katalysatorer, og rådgiver om klimaspørgsmål, ozonhuller og CO2 samt ophobning og nedbrydning af miljøfremmede stoffer.

Den kemiske industri: Halvdelen af verdens befolkning er afhængige af kunstgødning for at kunne brødføde sig selv. Ny EU-lovgivning stiller krav om mindre skadelige opløsningsmidler og tilsætningsstoffer. Fremtiden stiller krav til stærkere og lettere plast- og polymermaterialer.

Undervisning: Kombiner forskning og undervisning på universitetet eller hjælp kommende generationer af gymnasieelever til at forstå kemiens betydning.

Ministerier og kommuner: Når der skal lovgives om forurening af jord, vand og luft, kan kemikere bidrage med viden om hvordan stofferne nedbrydes.

Fødevare og ingrediens-sektoren: Kemikere kan udvikle nye, sikrere stoffer til konservering, og metoder til at kontrollere og analysere fødevarer.