Undervisning og opbygning

Her kan du læse om undervisning og opbygning på bacheloruddannelsen i kemi. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser via links'ne i skemaet nederst på siden.

Som en del af uddannelsen er det også muligt at tage til udlandet, samt at lave et virksomhedsprojekt.

Undervisning

På de naturvidenskabelige uddannelser er studieåret opdelt i fire blokke af hver 9 uger. Før hver blok er der en vejledningsuge. I en blok følger du enten et enkelt eller to sideløbende undervisningsforløb.

I gennemsnit er der tyve timers undervisning om ugen. Typisk fordelt på to halve dage, og to hele. Forvent lige så mange timers forberedelse. Undervisningen foregår:

  • I laboratoriet: Allerede fra starten af studiet skal du planlægge og udføre eksperimentelt arbejde. Danne kemiske forbindelser, analysere dem med Instituttets avancerede måleapparater og forudsige deres egenskaber med teoretiske og computerbaserede metoder.
  • I klasseværelset: For at få teorien ind under huden gennemgår du stoffet og regner teoretiske opgaver sammen med 15-30 andre studerende og en underviser.
  • I auditoriet: Hvor én underviser gennemgår nyt stof for 100-200 studerende.
  • I læsegruppe: Her hjælper studerende hinanden med at gennemgå og forstå stoffet.

Opbygning

Allerede fra første år veksler kemiuddannelsen mellem teori og praksis. Kemisk Institut lægger stor vægt på, at de studerende får grundig træning i laboratoriearbejde. Det ruster dig til at lede forskning og udvikling både i offentlige institutioner og private virksomheder.

Men du vil også modtage holdundervisning, gå til forelæsninger og læse selv eller sammen med en læsegruppe.

Første år på kemi består af en række grunddiscipliner og ser sådan ud:

 

     Obligatorisk kursus

 

Efter det første år skal du vælge mellem Kemis tre specialiseringer. Læs mere her.