Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen i kemi er der i gennemsnit tyve timers undervisning om ugen. Typisk fordelt på to halve dage, og to hele. Forvent lige så mange timers forberedelse. Undervisningen foregår:

  • I laboratoriet: Allerede fra starten af studiet skal du planlægge og udføre eksperimentelt arbejde. Danne kemiske forbindelser, analysere dem med Instituttets avancerede måleapparater og forudsige deres egenskaber med teoretiske og computerbaserede metoder.
  • I klasseværelset: For at få teorien ind under huden gennemgår du stoffet og regner teoretiske opgaver sammen med 15-30 andre studerende og en underviser.
  • I auditoriet: Hvor én underviser gennemgår nyt stof for 100-200 studerende.
  • I læsegruppe: Her hjælper studerende hinanden med at gennemgå og forstå stoffet.

Opbygning

Studieåret opdelt i fire blokke af hver ni uger. Før hver blok er der en vejledningsuge. I en blok følger du enten et enkelt eller to sideløbende undervisningsforløb.

Det første år på studiet er ens for alle. Her bliver du præsenteret for en række grunddiscipliner, fx organisk kemi, uorganisk kemi, spektroskopi og matematik for kemikere. Du får en grundig indføring i både teoretisk og praktisk kemi, i at udvikle nye stoffer i laboratoriet og beregne deres egenskaber med de nyeste computerbaserede teoretiske metoder.

Efter det første år skal du vælge mellem en specialisering i almen kemi og en gymnasierettet specialisering, som giver dig kompetencer til at undervise i faget.

Specialiseringer på kemi