Undervisning og opbygning

Her kan du læse om undervisning og opbygning på bacheloruddannelsen i kemi. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser via linkene i skemaet nederst på siden.

Du kan vælge mellem en specialisering i almen kemi og en gymnasierettet specialisering, som giver dig kompetencer til at undervise i faget i gymnasiet. Begge specialiseringer er opbygget ens på det første år af uddannelsen.

Som en del af uddannelsen er det også muligt at tage til udlandet, samt at lave et virksomhedsprojekt.

Undervisning

I gennemsnit er der tyve timers undervisning om ugen. Typisk fordelt på to halve dage, og to hele. Forvent lige så mange timers forberedelse. Undervisningen foregår:

  • I laboratoriet: Allerede fra starten af studiet skal du planlægge og udføre eksperimentelt arbejde. Danne kemiske forbindelser, analysere dem med Instituttets avancerede måleapparater og forudsige deres egenskaber med teoretiske og computerbaserede metoder.
  • I klasseværelset: For at få teorien ind under huden gennemgår du stoffet og regner teoretiske opgaver sammen med 15-30 andre studerende og en underviser.
  • I auditoriet: Hvor én underviser gennemgår nyt stof for 100-200 studerende.
  • I læsegruppe: Her hjælper studerende hinanden med at gennemgå og forstå stoffet.

Opbygning

I løbet af det første år på studiet bliver du præsenteret for en række grunddiscipliner, fx organisk kemi, uorganisk kemi, spektroskopi og matematik for kemikere. Du får en grundig indføring i både teoretisk og praktisk kemi, i at udvikle nye stoffer i laboratoriet og beregne deres egenskaber med de nyeste computerbaserede teoretiske metoder.

Men du vil også modtage holdundervisning, gå til forelæsninger og læse selv eller sammen med en læsegruppe.

På de naturvidenskabelige uddannelser er studieåret opdelt i fire blokke af hver 9 uger. Før hver blok er der en vejledningsuge. I en blok følger du enten et enkelt eller to sideløbende undervisningsforløb.

Specialiseringer

I slutningen af dit første studieår skal du vælge en af disse specialiseringer:

specialisering i almen kemi

gymnasierettet specialisering i kemi