Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen i kemi er der i gennemsnit tyve timers undervisning om ugen. Typisk fordelt på to halve dage, og to hele. Forvent lige så mange timers forberedelse. Undervisningen foregår:

 • I laboratoriet: Allerede fra starten af studiet skal du planlægge og udføre eksperimentelt arbejde. Danne kemiske forbindelser, analysere dem med Instituttets avancerede måleapparater og forudsige deres egenskaber med teoretiske og computerbaserede metoder.
 • I klasseværelset: For at få teorien ind under huden gennemgår du stoffet og regner teoretiske opgaver sammen med 15-30 andre studerende og en underviser.
 • I auditoriet: Hvor én underviser gennemgår nyt stof for 50-200 studerende.
 • I læsegruppe: Her hjælper studerende hinanden med at gennemgå og forstå stoffet.

Opbygning

Studieåret opdelt i fire blokke af hver ni uger. Før hver blok er der en vejledningsuge. I en blok følger du enten et enkelt eller to sideløbende undervisningsforløb.

De første to år på studiet består af obligatoriske kurser. Her bliver du præsenteret for en række grunddiscipliner, fx organisk kemi, uorganisk kemi, spektroskopi og matematik for kemikere. Du får en grundig indføring i både teoretisk og praktisk kemi, i at udvikle nye stoffer i laboratoriet og beregne deres egenskaber med de nyeste computerbaserede teoretiske metoder.

På tredje år skal du vælge mellem den generelle profil i kemi og en gymnasierettet specialisering, som giver dig kompetencer til at undervise i faget.

Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her >>

Specialiseringer på kemi

 

Kemisk indsigt er bærende for næsten al innovation, men også for basal indsigt i naturen. Fra mikroorganismer, over dyr og mennesker, til hele universet. Faget har grænseflader til fysik, biologi, datalogi og matematik, og du kan som kemiker fordybe dig i eksperimentelt arbejde, eller vie dit liv til analyser og databearbejdning.

Derfor tillader den generelle profil i kemi dig at skræddersy din kemiuddannelse så den passer præcist til dine interesser. Du har en del valgfrie kurser, som du bl.a. kan bruge på at tage til udlandet eller lave et virksomhedsprojekt.

Arbejdspladserne findes overalt i industri, myndigheder, rådgivende virksomheder og undervisning afhængigt af hvad du har specialiseret dig i.

Specialiseringen giver dig kompetencer til at:

 • arbejde analytisk, innovativt og kreativt med kemien.
 • styre kemisk forskning.
 • planlægge og udføre eksperimenter i laboratoriet.
 • have en bred forståelse for de nyeste statistiske, teoretiske og computerbaserede metoder i kemien.
 • løse konkrete samfundsproblemer med kemiens metoder.
 • bruge matematik på kemiske problemstillinger.

Den generelle profil i kemi ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

 

 

Som gymnasielærer arbejder du kreativt, frit og udviklende med kemi. Og så bliver du verdens vigtigste person for gymnasieelever, der skal inspireres til at træffe det rigtige studievalg.

Med den gymnasierettede specialisering i kemi låser du dig dog ikke fast på en karriere i gymnasieskolen. Du kan også få arbejde som leder, som rådgiver i såvel private virksomheder som offentlige styrelser og ministerier eller som kommunikationsmedarbejder i medier eller organisationer.

På specialiseringen kombinerer du din kemiuddannelse med et sidefag, fx en af de andre naturvidenskabelige fagretninger som matematik, biologi og fysik. Derudover får du indsigt i al den fundamentale kemi, samt i områder som formidling og pædagogik. 

Specialiseringen giver dig kompetencer til at:

 • formidle svære naturvidenskabelige begreber på en letforståelig måde.
 • udvikle dine egne undervisningsformer, så de passer til eleverne.
 • planlægge og styre undervisningsforløb, der strækker sig over op til tre år.
 • være ansvarlig for laboratoriesikkerhed og forsvarlig håndtering af kemikalier.
 • udvikle og udføre kemiske undervisningsforsøg.

Den gymnasierettede specialisering i kemi ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold: