Specialisering i almen kemi

Kemisk indsigt er bærende for næsten al innovation, men også for basal indsigt i naturen. Fra mikroorganismer, over dyr og mennesker, til hele universet. Faget har grænseflader til fysik, biologi, datalogi og matematik, og du kan som kemiker fordybe sig i eksperimentelt arbejde, eller vie dit liv til analyser og databearbejdning.

Derfor tillader specialiseringen i almen kemi dig at skræddersy din kemiuddannelse så den passer præcist til dine interesser.

Arbejdspladserne findes overalt i industri, myndigheder, rådgivende virksomheder og undervisning afhængigt af hvad du har specialiseret dig i.

Specialiseringen giver dig kompetencer til at:

  • arbejde analytisk, innovativt og kreativt med kemien.
  • styre kemisk forskning.
  • planlægge og udføre eksperimenter i laboratoriet.
  • have en bred forståelse for de nyeste statistiske, teoretiske og computerbaserede metoder i kemien.
  • løse konkrete samfundsproblemer med kemiens metoder.
  • bruge matematik på kemiske problemstillinger.

Specialiseringen i almen kemi ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Uorganisk kemi 1 Introduktion til matematik for de kemiske fag Uorganisk kemi 2 Anvendt spektroskopi
Organisk kemi Anvendt matematik for kemikere Kemisk binding
2. år Termodynamik og kinetik Eksperimentel fysisk kemi Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
3. år Valgfrit kursus Valgfrit kursus Bachelorprojekt
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Videnskabsteori og etik for de kemiske fag

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge op til to af nedenstående kurser:

Derudover skal du vælge op til seks af kurserne herunder.

* Kun ét af disse to kurser må følges i alt på uddannelsen
** Kun ét af disse to kurser må følges i alt på uddannelsen