Kemi med specialisering i almen kemi

Kemisk indsigt er bærende for næsten al innovation, men også for basal indsigt i naturen. Fra mikroorganismer, over dyr og mennesker, til hele universet. Faget har grænseflader til fysik, biologi, datalogi og matematik, og man kan som kemiker fordybe sig i eksperimentelt arbejde, eller vie sit liv til analyser og databearbejdning.

Derfor tillader specialiseringen i almen kemi dig at skræddersy din kemiuddannelse så den passer præcist til dine interesser.

Læs mere om den faglige profil og de jobmuligheder der er, hvis du specialiserer dig i almen kemi.

Opbygning

Ligesom på de andre studieretninger under kemi, skal du tilmelde dig det 3-årige bachelorstudie i kemi. Først efter et helt års undervisning skal du vælge specialiseringen.

I løbet af det første år på studiet bliver du præsenteret for en række grunddiscipliner, fx organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi og analytisk kemi. Du får en grundig indføring i både teoretisk og praktisk kemi, i at udvikle nye stoffer i laboratoriet og beregne deres egenskaber med de nyeste computerbaserede teoretiske metoder.

Tilsammen giver den teoretiske og eksperimentelle tilgangsvinkel en fagligt bred viden inden for kemien. En viden, der gør det nemmere at vælge specialisering, og som giver dig et godt afsæt for din videre specialisering i almen kemi.

På specialiseringen almen kemi får du mulighed for selv at sammensætte næsten halvdelen af din uddannelse. Lidt over en femtedel fra et stort udvalg af kemikurser. Lidt under en femtedel kan du fuldstændigt frit sammensætte af kurser fra universitetets enorme udvalg af naturvidenskabelige uddannelser, og med en god argumentation kan du endda tilmelde dig kurser på hele Københavns Universitet. Også sundhedsvidenskab, humaniora, jura, samfundsfag og teologi.

På de naturvidenskabelige uddannelser er studieåret opdelt i fire blokke af hver 9 uger. Før hver blok er der en vejledningsuge. I en blok følger du enten et enkelt eller to sideløbende undervisningsforløb.

Med en specialisering i almen kemi kan dit studieforløb se ud på følgende måde:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Uorganisk kemi 1 Introduktion til matematik for de kemiske fag Uorganisk kemi 2 Anvendt spektroskopi
Organisk kemi Anvendt matematik for kemikere Kemisk binding
2. år Termodynamik og kinetik Eksperimentel fysisk kemi
3. år Bachelorprojekt
Videnskabsteori og etik for de kemiske fag

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge op til to af nedenstående kurser. Kurset Videregående uorganisk kemisk syntese tæller som to kurser:

** Kun ét af disse to kurser må følges i alt på uddannelsen
*** Kun ét af disse to kurser må følges i alt på uddannelsen

Derudover skal du vælge op til seks af kurserne herunder.