Faglig profil og job med speciale i almen kemi

Profil

Vil du gerne udvikle software til at modellere kemiske stoffer i computeren? Vil du gerne anvende kemiske analysemetoder til at undersøge kunst og kulturminder? Vil du gerne forstå både kemien, og den jura der skal til, for at kunne arbejde i patentbranchen? Almen kemi giver dig mulighed for at sætte din kemiuddannelse sammen så den afspejler præcist det du brænder for.

Du kan vælge mellem Danmarks største udbud af kemikurser, eller at kombinere din uddannelse med fag fra de andre naturvidenskabelige fagretninger. Du kan endda mikse med jura, sundhedsvidenskab, humanistiske fag eller samfundsfag. Arbejdspladserne findes inden for hele den kemisk, bioteknologiske industri, inden for lov- og rådgivning eller inden for undervisning og formidling afhængigt af hvad du har specialiseret dig i.

 • Du lærer at arbejde analytisk, innovativt og kreativt med kemien
 • Du bliver rustet til at styre kemisk forskning
 • Du får rutine i at planlægge og udføre eksperimenter i laboratoriet
 • Du får en bred forståelse for de nyeste statistiske, teoretiske og computerbaserede metoder i kemien
 • Du får indsigt i metoder til at løse et givent samfundsproblem med kemiens metoder.
 • Du får forståelse for matematik anvendt på kemiske problemstillinger

En bachelor i de kemiske fag har kompetencer til at:

 • Vurdere sikkerheds- og miljømæssige aspekter i forbindelse med udførelse af kemisk laboratoriearbejde.
 • Diskutere kemisk problemstillinger i samfundet på et videnskabeligt og etisk grundlag.
 • Formulere og udføre et mindre forskningsprojekt under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer.
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring.
 • Planlægge og udføre almindeligt laboratoriearbejde og anvende apparatur til kemiske formål Udvælge og anvende relevante teoretiske eksperimentelle metoder til løsning af problemstillingen inden for kemiens fagområde
 • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel kemisk tilgang.
 • Redegøre for kemiens betydning i videnskabelige nabodiscipliner.

En bachelor i de kemiske fag har færdigheder i at:

 • Betjene almindeligt laboratorieudstyr og arbejde sikkert i et laboratorium
 • Bearbejde og analysere data,
 • Læse og forstå kemisk faglitteratur på dansk og engelsk,
 • Benytte det kemiske formelsprog og den kemiske nomenklatur,
 • Benytte almindeligt og specialiseret software samt moderne informationsteknologi til Kemiske formål,

En bachelor i almen kemi har viden om:

 • Kemisk syntese
 • Videnskabsteori og etik
 • Almen kemi.
 • Analytisk kemi.
 • Teoretisk kemi.
 • Organisk kemi.
 • Spektroskopi.
 • Syntetisk kemi.
 • Uorganisk kemi.

Jobmuligheder

Du kan få arbejde som leder, som udvikler i industrien, som rådgiver i såvel private virksomheder som offentlige styrelser og ministerier eller som underviser på gymnasier og universiteter.

Du har muligheder for at arbejde i alle virksomheder, der ansætter farmaceuter, kemikere eller kemiingeniører. Det kunne være i medicinalvirksomheder som f.eks. Novozymes, Lundbeck, Novo Nordisk og Leo Pharma eller i andre højteknologiske virksomheder, der driver kemisk forskning som f.eks. Haldor Topsøe, Danisco, Mærsk osv.