Kemi med specialisering i gymnasieundervisning

Inspirerende formidling med gymnasierettet kemi

Vil du være verdens vigtigste person for generationer af unge mennesker? Arbejde kreativt, frit og udviklende med kemi? Formidle og forny?

Verden har brug for mange flere kemikere. Hvis du vil inspirere gymnasieelever, når de skal træffe det vigtigste valg i deres liv, skal du vælge specialiseringen gymnasierettet kemi.

Læs mere om den faglige profil og de jobmuligheder der er, hvis du specialiserer dig i gymnasierettet kemi.

Opbygning

Ligesom på de andre studieretninger under kemi, skal du tilmelde dig det 3-årige bachelorstudie i kemi. Efter et år kan du vælge specialiseringen. I løbet af det første år på studiet bliver du præsenteret for en række grunddiscipliner, fx organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi og analytisk kemi. Du får en grundig indføring i både teoretisk og praktisk kemi, i at udvikle nye stoffer i laboratoriet og beregne deres egenskaber med de nyeste computerbaserede teoretiske metoder.

Tilsammen giver den teoretiske og eksperimentelle tilgangsvinkel en fagligt bred viden inden for kemien. En viden, der gør det nemmere at vælge specialisering, og som giver dig et godt afsæt for din videre specialisering i gymnasierettet kemi.

Oven i får du på specialiseringen gymnasierettet kemi en fokuseret undervisning i formidling på kurser om videnskabsetik, kemiske undervisningsforsøg og de naturvidenskabelige fags didaktik.

Derudover skal du kombinere din kemiuddannelse med et sidefag. Det kan være en af de andre naturvidenskabelige fagretninger som matematik, biologi og fysik. Eller du kan vælge mellem de mange sproglige, samfundsfaglige eller teologiske fag, der udbydes på Københavns Universitet.

På de naturvidenskabelige uddannelser er studieåret opdelt i fire blokke af hver 9 uger. Før hver blok er der en vejledningsuge. I en blok følger du enten et enkelt eller to sideløbende undervisningsforløb.

Med en specialisering i gymnasierettet kemi kan dit studieforløb se ud på følgende måde:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Uorganisk kemi 1 Introduktion til matematik for de kemiske fag Uorganisk kemi 2 Anvendt spektroskopi
Organisk kemi Anvendt matematik for kemikere Kemisk binding
2. år Termodynamik og kinetik Eksperimentel fysisk kemi Kemiske undervisningsforsøg Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik
Uorganisk kemisk syntese Katalyse og bæredygtig kemi Videnskabsteori og etik for de kemiske fag
3. år Sidefag Sidefag Bachelorprojekt
Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Sidefag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge et begrænset valgfrit kursus fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.