Faglig profil og job med speciale i gymnasierettet kemi

Profil

Danske kemiske arbejdspladser mangler i alvorlig grad uddannede kemikere, men alt for få studenter vælger faget. Gode gymnasielærer i kemi er afgørende for at inspirere flere unge til at vælge faget, men gymnasierne i Danmark har også svært ved at rekruttere nye kemiundervisere.

Gymnasierettet kemi er en studieretning med fokus på at opøve formidlingsevner og sociale kompetencer.

Målet er at uddanne kommende kemilærere, der har lysten og evnen til at udvikle deres undervisning igennem et helt liv, som vil nyde det stærke sociale element i klasseværelset, og som kan lære deres elever at elske faget kemi, ved at fungere som rollemodeller.

 • Du lærer at formidle vanskelige naturvidenskabelige begreber på en tilgængelig måde.
 • Du bliver rustet til selv at udvikle dine undervisningsformer, så de passer til eleverne.
 • Du lærer at planlægge og styre undervisningsforløb, der strækker sig over op til tre år.
 • Du får indsigt i laboratoriesikkerhed og formålstjenlig håndtering af kemikalier
 • Du får rutine i at udvikle og udføre kemiske undervisningsforsøg.

En bachelor i de kemiske fag har kompetencer til at:

 • Formulere og udføre et mindre forskningsprojekt under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer,
 • Udvælge og anvende relevante teoretiske og eksperimentelle metoder til løsning af forelagte kemiske problemer,
 • Planlægge og udføre almindeligt laboratoriearbejde og anvende apparatur til kemiske formål,
 • Vurdere sikkerheds- og miljømæssige aspekter i forbindelse med udførelsen af kemisk arbejde,
 • Diskutere kemiske problemstillinger i samfundet på et videnskabeligt og etisk grundlag,
 • Redegøre for kemiens betydning i videnskabelige nabodiscipliner,
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring,
 • Indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel kemisk tilgang.

En bachelor i de kemiske fag har færdigheder i at:

 • Bearbejde og analysere data,
 • Læse og forstå kemisk faglitteratur på dansk og engelsk,
 • Benytte det kemiske formelsprog og den kemiske nomenklatur,
 • Benytte almindeligt og specialiseret software samt moderne informationsteknologi til Kemiske formål,
 • På dansk redegøre mundtligt og skriftligt for udført kemisk arbejde,
 • Anvende en række grundlæggende beregningstekniske og eksperimentelle metoder på kemiske problemstillinger.

En bachelor i gymnasierettet kemi har viden om:

 • Almen kemi
 • Uorganisk kemi
 • Organisk kemi
 • Biologisk kemi
 • Syntetisk kemi
 • Analytisk kemi
 • Spektroskopi
 • Fysisk kemi
 • Enzymologi
 • Biokemi
 • Fotokemi
 • Kemisk og enzymatisk katalyse

Jobmuligheder

Med et stadigt stigende behov for dygtige kemikere, følger et voksende behov for engagerede gymnasielærere. Mange gymnasier ansatte kemilærere i 1960’erne og 1970’erne, så store generationer af kemilærere går på pension frem mod 2025. Nye krav til en øget mængde af kemikurser i gymnasiet stiller også store krav til et stigende antal kemilærere med undervisningskompetence til gymnasiet.

Med specialiseringen gymnasierettet kemi låser du dig dog ikke fast på en karriere i gymnasieskolen. Du kan også få arbejde som leder, som rådgiver i såvel private virksomheder som offentlige styrelser og ministerier eller som kommunikationsmedarbejder i medier eller organisationer.