Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på asienstudier (kinastudier), skal du opfylde disse adgangskrav:

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Kinesisk A med mindst 10,0 i gennemsnit* 
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

* Hvis du ikke har Kinesisk A med mindst 10,0 i gennemsnit, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen.

Opfylder du ikke adgangskravene, se Eksamener, adgangskrav og supplering.

Er dit gennemsnit mindre end 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2. Her skal du bestå kvote 2-prøven, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0. Din kvote 2-prøve gælder kun samme år, du søger optagelse.

Når du søger om optagelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen og eventuel supplering.

Ansøgere med yderligere dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvote 1 
Kvote 1 er for dig, der vil søge om optagelse på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen. Vi optager de ansøgere, der har det de højeste gennemsnit først, indtil pladserne er fyldt op. Når alle ansøgninger er modtaget og behandlet, kan vi udregne årets adgangskvotient.

Læs mere om optagelse i kvote 1.

Kvote 2
Du kan søge om optagelse i kvote 2, hvis du er usikker på, om dit gennemsnit er højt nok til at blive optaget i kvote 1, eller hvis du har en eksamen, der kun giver adgang til at søge i kvote 2.

I kvote 2 skal du deltage i en kvote 2-prøve og bestå den. Hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, inviterer vi dig til et skriftligt interview.

Læs mere om optagelse i kvote 2.

90% af studiepladserne tilbydes i kvote 1 og 10% af studiepladserne tilbydes i kvote 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du søge om optagelse i kvote 1 eller komme i betragtning til optagelse på uddannelser, der har ledige pladser 26. juli og ved den efterfølgende ledig plads-optagelse, skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

Du kan søge i kvote 2, selvom du ikke opfylder karakterkravet på 6,0. I kvote 2 skal du deltage i en kvote 2-prøve, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0.

Se filmen og bliv klogere på karakterkravet.

I kvote 1 kan du søge om dispensation fra karakterkravet på baggrund af usædvanlige forhold, fristen er 15. marts kl.12.

Usædvanlige forhold er alvorlige forhold, der tydeligt har haft negativ indflydelse på din præstation og dit eksamensgennemsnit.

Se, hvordan du søger om dispensation for karakterkravet.