Dokumentation - overflytning/studieskift

Gennemsnit på mindst 6.0 på adgangsgivende eksamen

Alle ansøgere skal uploade bevis for adgangsgivende eksamen pga. krav om mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).

Dispensation

Opfylder du ikke kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus) på din adgangsgivende eksamen, kan du søge om dispensation på baggrund af usædvanlige forhold eller andre fagligt relevante kvalifikationer. Vær opmærksom på, at du skal uploade dokumentation for usædvanlige forhold eller tilsvarende faglige kvalifikationer (uddannelsesbeviser og/eller suppleringsbeviser) sammen med din ansøgning om genindskrivning i ansøgningsportalen. 

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en anden uafsluttet videregående uddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse om det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Universitetet vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele (startmerit). Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet bachelor- eller kandidatuddannelse.

Bilag og dokumentation

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen

Oversigt over kurser/fagelementer på din igangværende eller afsluttede uddannelse med bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, som er underskrevet af den udstedende uddannelsesinstitution

Er du fra KU, AU, AAU, SDU, RUC eller ITU, anbefaler vi, at du overfører disse data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling.

"Beståede videregående uddannelser"

eller

"Ikke færdiggjorte videregående uddannelser"

Bevis for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)

"Upload yderligere dokumentation"

Dispensationsansøgning for karakterkrav samt dokumentation for usædvanlige forhold/tilsvarende kvalifikationer. 

(gælder kun ansøgere, der ikke har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) på adgangsgivende eksamen)

     

"Upload yderligere dokumentation"

Oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.

”Upload oversigt over kurser/fagelementer”

Studieordning for din nuværende uddannelse eller et link til denne.”Upload oversigt over kurser/fagelementer”

Dokumentation for øvrige forhold, som bør indgå i behandlingen af dit ansøgningsgrundlag.

”Upload yderligere dokumentation”