Karrieremuligheder

Uddannelsen i klassisk arkæologi giver dig indgående faglig viden om de græske, etruskiske og romerske materielle kulturer i hele deres geografiske udstrækning fra tidlig historisk tid og med senantikken. Du lærer om geometrisk, arkaisk, klassisk og hellenistisk tid i det græske områder og om Rom og det romerske imperium i republikanske og romersk kejsertid. Du får kendskab til kulturudviklingen i Middelhavsområdet igennem beskrivelse, datering, identifikation og kontekstanalyse.

Hvis du ønsker en karriere inden for klassisk arkæologi, kan du fortsætte med en kandidatuddannelse i klassisk arkæologi. Bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi giver desuden adgang til en del andre kandidatuddannelser.

 

Uddannelsen i klassisk arkæologi giver dig viden om aspekter af græsk og romersk topografi, arkitektur og billedkunst. Du bliver i stand til at beskrive og analysere materielle levn og forstå klassisk arkæologis forskningshistorie, teorihistorie og videnskabsteori, og du lærer at anvende fagets videnskabelige metoder.

De antikke kulturer var komplekse samfund, som benyttede både skrift og billedsprog som kommunikation og klassiske arkæologer arbejder med et stort og forskelligt kildemateriale, som også inddrager skriftligt materiale og historiske kilder.

Du bliver i trænet i at omsætte teoretisk viden til praksis og fungere dynamisk i et team. Uddannelsen gør dig også i stand til belyse et emne fra flere synsvinkler og forstå deres betydning for emnets afgrænsning og fremtræden. Du lærer desuden at formidle videnskabelige problemstillinger mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper.

Læs om forskningen i klassisk arkæologi.

 

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i klassisk arkæologi, har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan vælge at undersøge om følgende uddannelser kunne være interessante for dig:

Flere studerende med en bestået bacheloruddannelse i klassisk arkæologi er fortsat på en videregående uddannelse på Konservatorskolen.

 

Som kandidat i klassisk arkæologi vil du være kvalificeret til at arbejde og forske på museer og universiteter. Der er få faste stillinger som museumsinspektør eller universitetslærer inden for faget, men du vil undervejs i studiet opdage, at du har mange andre muligheder, hvor du kan vælge at bruge dine meget forskellige akademiske kompetencer inden for undervisning, udstillingsvirksomhed, interkulturel kommunikation, formidling, journalistik, turisme, m.m.

Da du gennem uddannelsen bliver trænet i at sætte dig ind i store mængder svært stof og formidle det, vil du kunne finde job i mange forskellige sektorer og brancher - både i offentlige institutioner og private virksomheder.