Karrieremuligheder

Uddannelsen i klassisk arkæologi handler om udforskningen af Grækenland (de hellenistiske rigers) og Italiens (Romerrigets) kulturer. Fokus er på de materielle levn, men også kulturernes samtidige og senere betydning for de europæiske kulturer inddrages.

Studiet omfatter de græske, etruskiske og romerske materielle kulturer i hele deres geografiske udstrækning fra bronzealder til og med senantikken. Du lærer om arkaisk, klassisk og hellenistisk tid i Grækenland og om det romerske imperium. Du får kendskab til kulturudviklingen i Middelhavsområdet, herunder beskrivelse, datering, identifikation og kontekstanalyse.