Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på klassisk arkæologi

Årgangene på klassisk arkæologi er relativt små med 20-30 studerende. I nogle af de teori- og metodeintroducerende fag vil du derfor blive undervist sammen med studerende fra den beslægtede uddannelse i forhistorisk arkæologi. I sprogfagene græsk og latin foregår undervisningen sammen med studerende på klassisk græsk og latin.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussioner mellem studerende og undervisere, projekter, skriftlige øvelser og ekskursioner. Uddannelsen har både en teoretisk og en praktisk dimension, og du kommer til at arbejde med analyse af konkrete genstande. På uddannelsen er der blandt andet museumsgennemgange i de klassiske samlinger på Nationalmuseet, Ny Carlsberg Glyptotek, Thorvaldsens Museum og Den Kongelige Afstøbningssamling.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Du har i gennemsnit 12 timers undervisning om ugen. Den resterende tid op til en fuld arbejdsuge er selvstudie, hvor du bruger tiden til at læse forskningslitteratur på de europæiske hovedsprog, reflektere over det læste, indsamle materiale på biblioteker og museer. Mange studerende vælger at have en studiegruppe, som de kan lave øvelser og læse sammen med både i hverdagen og op til eksamen.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 point. Bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi består af nedenstående fagelementer foruden propædeutisk (forberedende) sprogundervisning. Læs mere om de enkelte fagelementer.

1. år

1. semester 2. semester
Introduktion til arkæologi og humanistisk videnskabsteori (15 ECTS) Metode 1: feltarkæologisk metode med forskningsområde (15 ECTS)
Klassisk arkæologisk periodekursus 1: den geometrisk-arkaiske periode (15 ECTS) Klassisk arkæologisk periodekursus 2: den klassisk-hellenistiske periode (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (15 ECTS)

Klassisk arkæologi: kulturmøde med forskningsområde (15 ECTS)

Arkæologisk teori (15 ECTS)

Klassisk arkæologisk periodekursus 3: den romerske periode (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Tilvalg (15 ECTS) Bachelorprojekt  (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
4. år 7. semester 8. semester
Latin (propædeutik)  (15 ECTS) Oldgræsk (propædeutik)  (15 ECTS)
Latin (propædeutik)  (15 ECTS) Oldgræsk (propædeutik)  (15 ECTS)