Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på klassisk arkæologi

Årgangene på klassisk arkæologi er relativt små med 20-30 studerende. I nogle af de teori- og metodeintroducerende fag vil du derfor blive undervist sammen med studerende fra den beslægtede uddannelse i forhistorisk arkæologi. I sprogfagene græsk og latin foregår undervisningen sammen med studerende på klassisk græsk og latin.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussioner mellem studerende og undervisere, projekter, skriftlige øvelser og ekskursioner. Uddannelsen har både en teoretisk og en praktisk dimension, og du kommer til at arbejde med analyse af konkrete genstande. På uddannelsen er der blandt andet museumsgennemgange i de klassiske samlinger på Nationalmuseet, Ny Carlsberg Glyptotek, Thorvaldsens Museum og Den Kongelige Afstøbningssamling.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Du har i gennemsnit 12 timers undervisning om ugen. Den resterende tid op til en fuld arbejdsuge er selvstudie, hvor du bruger tiden til at læse, reflektere over det læste, oversætte, finde kilder og indsamle materiale på biblioteker og i arkiver. Mange studerende vælger at have en studiegruppe, som de kan lave øvelser og læse sammen med både i hverdagen og op til eksamen.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 point. Bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi består af ni fagelementer foruden propædeutisk sprogundervisning. 

1. år

1. semester 2. semester
Introduktion til arkæologi (15 ECTS) Arkæologisk udgravningsteknik (15 ECTS)
Klassisk arkæologisk periodekursus 1: den geometrisk-arkaisk periode (15 ECTS) Klassisk arkæologisk periodekursus 2: klassisk-hellenistiske periode (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Arkæologisk teori (15 ECTS)

Arkæologisk dokumentation og analyse (15 ECTS)

eller

Kulturhistorisk emne (15 ECTS)

Klassisk arkæologisk periodekursus 3: etruskisk arkæologi (15 ECTS)

Klassisk arkæologisk periodekursus 4: den romerske periode (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Tilvalg (15 ECTS) Bachelorprojekt  (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
4. år 7. semester 8. semester
Latin (propædeutik)  (15 ECTS) Oldgræsk (propædeutik)  (15 ECTS)
Latin (propædeutik)  (15 ECTS) Oldgræsk (propædeutik)  (15 ECTS)