Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Kommunikation og it > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på kommunikation og it

Kommunikationsdelen fylder en lille smule mere end it-delen på uddannelsen. De to områder vil dog oftest spille sammen, og den datalogi, du lærer, skal bruges i analyser af konkrete kommunikationssituationer. Der er i gennemsnit 12 undervisningstimer om ugen. Undervisningen indeholder en blanding af forelæsninger, holdundervisning med gruppearbejde, diskussion og spørgsmål. En del af undervisningen foregår i moderne, fuldt udstyrede usability labs til undersøgelser af it-brug og kommunikation. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

I forlængelse af undervisningen vil der være gruppeøvelser - online og i form af øvelsestimer og læsegruppemøder.

Gennem hele uddannelsen er der en tæt kobling til kommende arbejdspladser. På både første år og andet år gennemfører de studerende større gruppeprojekter, hvor de analyserer konkrete kommunikationssituationer og arbejder praktisk med at udvikle, designe og teste it-løsninger i samarbejde med virksomheder og andre eksterne interessenter. Det er også almindeligt at lave bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed. Læs mere om virksomhedsamarbejde her.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeEksamensformer

I de store gruppeprojekter på uddannelsen - 1. årsprojektet (2. semester) og designprojektet (4. semester)- er der individuelt forsvar ved en mundtlig eksamen. Ved skriftlige eksamener er det i mange tilfælde valgfrit, om man vil arbejde sammen i grupper eller skrive individuelt.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget af 12 moduler, der måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Du kan se modulerne i skemaet nedenfor. Hvert modul består af fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold hinanden. Du kan også læse en uddybende beskrivelse af de enkelte moduler.

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1: Grundlæggende kommunikationsteori (15 ECTS)

Modul 3: Empiriske undersøgelsesmetoder (15 ECTS)

Modul 2:  Grundlæggende datalogi (15 ECTS)

Modul 4: Organisationer og interaktionsdesign

1. årsprojekt (7,5 ECTS)

Modul 5: Interaktionsdesign (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Modul 6: Analyse, design og regulering af IT-infrastruktur (15 ECTS)

Modul 9: Kommunikation i kontekst (15 ECTS)

Modul 7: Fagets videnskabsteori

(7,5 ECTS)

Modul 10: Designprojekt (7,5 ECTS)

Modul 8: Audiovisuel kommuniaktion (7,5 ECTS)

Modul 11: Projektstyring og kravspecificering (7,5 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester

Modul 12: Bachelorprojekt

(15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)