Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på kommunikation og it

Kommunikationsdelen fylder en lille smule mere end it-delen på uddannelsen. De to områder vil dog oftest spille sammen, og den datalogi, du lærer, skal bruges i analyser af konkrete kommunikationssituationer. Der er i gennemsnit 12 undervisningstimer om ugen. Undervisningen indeholder en blanding af forelæsninger, holdundervisning med gruppearbejde, diskussion og spørgsmål. En del af undervisningen foregår i moderne, fuldt udstyrede labs til undersøgelser af it-brug og kommunikation. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

I forlængelse af undervisningen vil der være gruppeøvelser - online og i form af øvelsestimer og læsegruppemøder.

Gennem hele uddannelsen er der en tæt kobling til kommende arbejdspladser. På både første år og andet år gennemfører de studerende større gruppeprojekter, hvor de analyserer konkrete kommunikationssituationer og arbejder praktisk med at udvikle, designe og teste it-løsninger i samarbejde med virksomheder og andre eksterne interessenter. Det er også almindeligt at lave bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed. Læs mere om virksomhedssamarbejde her.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeEksamensformer

I de store gruppeprojekter på uddannelsen - HCC-projektet (human-centered computing på 2. semester) og designprojektet (4. semester) - er der individuelt forsvar ved en mundtlig eksamen. Ved skriftlige eksamener er det i mange tilfælde valgfrit, om man vil arbejde sammen i grupper eller skrive individuelt.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget af fagelementer, der måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Du kan se fagelementerne i skemaet nedenfor. Du kan også læse en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer.

1. år 1. semester
2. semester

Grundlæggende kommunikationsteori (15 ECTS)

Empiriske undersøgelsesmetoder 1 (15 ECTS)

Grundlæggende datalogi (15 ECTS)

Projekt i human-centered computing (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

IT-infrastruktur (15 ECTS)

Kommunikation i kontekst (15 ECTS)

Empiriske undersøgelsesmetoder 2 og videnskabsteori (15 ECTS)

Designprojekt (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)