Beskrivelse af de enkelte fagelementer

Grundlæggende kommunikationsteori

I Grundlæggende Kommunikationsteori vil du få en grundlæggende introduktion til medie- og kommunikationsteori. Vi arbejder fx med de karakteristiske træk ved henholdsvis ansigt-til-ansigt og teknologisk medieret kommunikation. Med disse kommunikationsteorier vil du kunne analysere mediernes muligheder og begrænsninger ift. forskellige former for kommunikation og forskellige praktiske kommunikationssituationer. Kurset danner fundamentet for den forståelse af it-brug og it-baseret kommunikation, som hele uddannelsen videreudvikler, nemlig at it formes i tæt samspil mellem teknologi og brugere.

Grundlæggende datalogi

Hvordan fungerer Facebook, World of Warcraft og HTML egentlig rent teknisk? Grundlæggende datalogi giver dig en basal forståelse af, hvad it egentlig er. Du får erfaring med datalogiens grundlæggende elementer, fx hvordan hjemmesider fungerer, og du lærer helt basal programmering. Du bliver ikke nødvendigvis super-programmør, men du får de grundlæggende tekniske færdigheder, som bruges i fagene senere på uddannelsen (ift. bl.a. design, databasehåndtering og modellering af it-systemer).

Empiriske undersøgelsesmetoder 1

På dette kursus lærer du at lave empiriske undersøgelser af kommunikation og it. Du får en introduktion til de væsentligste kvalitative og kvantitative metoder, herunder surveys, eksperimenter, kvalitative interviews, fokusgrupper og observationsstudier. Du lærer at vurdere forskellige metoders fordele og ulemper ift. bestemte undersøgelsesformål, og du får lov til at planlægge, gennemføre og formidle en mindre empirisk undersøgelse vedrørende kommunikation og it.

Projekt i human-centered computing

Projekt i human-centred computing kører parallelt med Empiriske undersøgelsesmetoder. I HCC-projektet arbejder du med teori om human-centred computing og interaktionsdesign, og begynder derved at bygge bro mellem de ting, du har lært på 1. semester. Du lærer at vurdere og argumentere for anvendeligheden af udvalgte begreber og modeller til undersøgelse af en bestemt problemstilling vedrørende it’s brugsvenlighed. Og du prøver kræfter med at planlægge, gennemføre, formidle og evaluere en empirisk undersøgelse vedr. human-centred computing i i samarbejde med en organisation. Tidligere har organisationer som Politiken, Gads Forlag, Alexandra Instituttet og Medierådet leveret cases til kurset og samarbejdet med de studerende. Modulet er din introduktion til at skrive store, akademiske opgaver, som du kommer til at skrive mange flere af i løbet af studiet.

IT-infrastruktur

På dette kursus kombineres tekniske og analytiske færdigheder fra de foregående semestre. Du lærer om, hvordan computernetværk fungerer, og hvordan man designer og arbejder med databaser. Du får også viden om, hvordan it-infrastruktur og forskellige typer af digitale data reguleres, og bliver i stand til at analysere, hvordan de kan anvendes til innovation i private og offentlige organisationer.

Empiriske undersøgelsesmetoder 2 og videnskabsteori

Dette kursus bygger ovenpå 2. semesters metodekursus og opøver færdigheder i mere avancerede kvalitative og kvantitative analyser af IT-brug. Desuden giver kurset dig indsigt i og forståelse for kommunikation og it som et tværfagligt universitetsfag, der forbinder medievidenskab og datalogi som videnskaber. Du opnår viden om forskellige videnskabelige traditioner, og hvilke rolle de spiller i studiet af kommunikation og it. Du lærer også at analysere og kritisk diskutere teorier og de forklaringsrammer, de tilbyder ift. empiriske studier af kommunikation og it.

Kommunikation i kontekst

Hvad ville Foucault synes om Facebook? Kommunikation i kontekst sætter digitale medier i en mediehistorisk og samfundsmæssig og kulturel ramme og videreudvikler din teoretiske og analytiske viden om kommunikation og digitale medier. Fokus er på kontekstens betydning for kommunikation, og vi arbejder med kommunikation i forskellige kontekster: fx organisationer, politik, journalistik og hverdagsliv. Vi diskuterer også aktuelle teknologiske udviklinger, fx internet of things, kunstig intelligens mm og disses betydning for kommunikation og samarbejde.

Designprojekt

Med designprojektet får du lov til at udfolde dig både i praksis og teoretisk. I samarbejde med din læsegruppe gennemgå en designproces fra ideudvikling og visions, til afdækning af den empiriske kontekst for jeres ide, design, prototyping og evaluering; kort sagt: hele processen fra idé til prototype. Du lærer også at arbejde med it-udviklingsprojekter og processer, sådan at du kan redegøre for centrale principper samt udvalgte metoder og værktøjer til kravspecificering og brugerinddragelse. Endelig får du værktøjer til projektstyring. Du vil arbejde med en konkret problemstilling vedrørende anvendelse af it til kommunikation. Det er således et meget kreativt fag, hvor du også får erfaring med praktisk projektstyring. Slutproduktet kan for eksempel være en app, en hjemmeside, modeller eller en prototype af en idé, eller en konceptvideo.

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet er den afsluttende opgave på bacheloruddannelsen. Her har du mulighed for at fordybe dig i en kommunikation og/eller it baseret problemstilling efter eget valg. Du kan gå i dybden med det du brænder for, og bruge al den viden, du har anskaffet dig i de tidligere kurser. Med bachelorprojektet skal du vise, at du selvstændigt kan opstille og behandle et afgrænset problem på baggrund af fagets videnskabelige teorier og metoder.