Faget i praksis - samarbejde med virksomheder

En central del af uddannelsen i kommunikation og it er projektarbejde, og studenterprojekter udarbejdes ofte i samarbejde med eksterne virksomheder i både den offentlige og den private sektor. Virksomhedssamarbejder på studiet er både en systematisk del af undervisningen og initieret af de studerende selv i forbindelse med egne projekter (fx bachelorprojekt og speciale).

Virksomhedssamarbejder på kommunikation og it rummer et væld af muligheder for at koble teori og praksis. Tidligere projekter har handlet om fx intern og ekstern kommunikation, konceptudvikling, design, innovation og digital forretningsudvikling.

Her kan du læse mere om konkrete projekter og virksomhedssamarbejder.