Guide til forældre og andre støttepersoner

Nedefor finde du en kort gennemgang af regler for ansøgning og optagelse til dig, der vil støtte eller hjælpe andre med ansøgningsprocessen. 

Hjælper du en person med særlige behov, der har brug for støtte eller hjælpemidler for at kunne gennemføre uddannelsen, er det muligt at søge om Særlig støtte (SPS). Dog kun, hvis der er tale om en dokumenteret funktionsnedsættelse. 

Du har brug for en fuldmagt, hvis du vil tale med os om en ansøgning, der ikke er din egen. Det gælder også, hvis du er forælder til den person, du ønsker at hjælpe. Vi skal have modtaget en fuldmagt underskrevet af både dig og ansøger, før at vi kan tale med dig om den konkrete sag. 

Hjælper du en studerende, som allerede er optaget på Københavns Universitet, skal du kontakte studievejlederne på den studerendes uddannelse for hjælp og vejledning. Find kontaktinformation under uddannelsen.

Ansøgning i kvote 1 og kvote 2

Man kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2. I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit først. I kvote 2 skal man deltage i en kvote 2-prøve og går man videre, skal man også til et skriftligt eller mundtligt interview.

Læs om optagelse i kvote 1 og kvote 2.

Bemærk: Ansøgningsfristerne i kvote 1 og kvote 2 afhænger af, hvilken eksamen har, og om man søger om optagelse med ekstra dokumentation. Se oversigten over ansøgningsfrister og vigtige datoer.

Ansøgere med en udenlandsk eksamen

Man kan søge om optagelse på København Universitet med en gymnasial eksamen fra udlandet. Man skal dog være særligt opmærksom på, om man opfylder adgangskravene, sprogkrav og om den eksamen man har, giver adgang til at søge i både kvote 1 og 2, eller kun kvote 2.

Der er særlige ansøgningsfrister for ansøgere med en udenlandsk gymnasial eksamen. Læs mere om optagelse med en udenlandsk eksamen.

Adgangskrav

Man skal opfylde bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer for at søge ind på en uddannelse. Der er adgangskrav både i kvote 1 og kvote 2. Adgangskravene står under den enkelte uddannelsesside. Hvis man ikke opfylder adgangskravene, er det i nogle tilfælde muligt at supplere med enkeltfag. 

Karakterkrav

I kvote 1, skal man blandt andet opfylde et karakterkrav på 6,0 (gælder ikke musikvidenskab og teologi i 2021). Det betyder at karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen skal være være mindst 6,0, for at man kan søge om optagelse i kvote 1. Har man mindre end 6,0 kan man søge om optagelse i kvote 2. Læs mere om karakterkravet.

Standby (venteliste)

En standbyplads er en plads på en venteliste, som man kan søge om optagelse på. Ansøgere der bliver optaget på ventelisten, kan blive tilbudt en studieplads frem til midten af august. Bliver du ikke tilbudt en studieplads, er du sikret en studieplads året efter, hvis du søger om optagelse på uddannelsen igen. Men der er fordele og ulemper ved standby, som man er nødt til at kende til, før man søger om en standbyplads. 

Sabbatår og SU-regler 

Et sabbat år kan være en rigtig god idé for mange, inden man starter på en længere videregående uddannelse. Behovet for et sabbatår efter den gymnasiale uddannelse er individuelt, og vi har derfor ingen klare anbefalinger. Bemærk dog, at SU-perioden kan være kortere, hvis ikke man starter på sin videregående uddannelse inden for 2 år. Læs om SU-klip på su.dk.