Støtte og hjælp til funktionsnedsatte studerende

Din søn eller datter kan få særlig støtte til at kunne gennemføre sin uddannelse, hvis der er tale om en eller flere af følgende funktionsnedsættelser:  

  • Høre- eller synsvanskeligheder
  • Læse- og skrivevanskeligheder
  • En psykisk lidelse
  • En neurologisk lidelse
  • En fysisk lidelse

Hvis din søn eller datter overvejer at søge optagelse på Københavns Universitet, er det en fordel at han eller hun tager kontakt til vores rådgivere i SPS-enheden Carina Lundahl og Tanja Lillelund, for at drøfte mulighederne for at kompensere for funktionsnedsættelsen.

I kan samtidig undersøge, om der er mulighed for at få dispensation i forbindelse med optagelsen, hvis funktionsnedsættelsen fx har haft indflydelse på dit barns karaktergennemsnit fra den gymnasiale uddannelse.

Læs mere om muligheder for særlig støtte.