Ansøgningsprocessen

Her er en kort gennemgang af regler for ansøgning og optagelse til dig, der vil hjælpe din søn eller datter i ansøgningsprocessen. Læs evt. også de uddybede informationer om ansøgning og optagelse.

Adgangskrav 

Man skal opfylde bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer for at søge ind på en uddannelse. Adgangskravene står under den enkelte uddannelsesside. Hvis din søn/datter ikke opfylder adgangskravene, kan I undersøge, om det er muligt at supplere med enkeltfag. 

Karakterkrav 

For at kunne søge ind på Københavns Universitet, skal karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen være mindst 6,0 uden hurtigstartsbonus. Der er dog undtagelser. Læs mere om karakterkravet.

Standby (venteliste)

En standbyplads er en plads på en venteliste, du kan søge om optagelse på, der kan sikre din søn eller datter en studieplads året efter, de søger ind på en uddannelse. Men der er fordele og ulemper ved standby, som man er nødt til at kende, før man søger om en standbyplads. 

Sabbatår og SU-regler 

Et sabbat år kan være en rigtig god idé for mange, inden de skal starte på en længere videregående uddannelse. Behovet for et sabbatår efter den gymnasiale uddannelse er individuelt, og vi har derfor ingen klare anbefalinger, andet end at tage en god snak med dit barn. Bemærk dog, at SU-perioden kan være kortere, hvis ikke man starter på sin videregående uddannelse inden for 2 år. Læs om SU-klip på su.dk.

International eksamen (herunder IB).

Fristen for ansøgere med en international eksamen er 22. marts kl. 12. Uanset om din søn eller datter søger i kvote 1 eller kvote 2. Læs mere om reglerne for Internationale eksamener.

Husk fuldmagt, hvis du vil tale med os om dit barns ansøgning

Vi har tavshedspligt og kan derfor ikke udtale os om forhold vedrørende din søn eller datters ansøgning, medmindre vi på forhånd har modtaget en fuldmagt underskrevet af jer begge.

Du skal også bruge en fuldmagt, hvis du skal foretage ændringer sige ja- eller nejtak til en studieplads på vegne af dit barn. Har han eller hun planer om at rejse, er det en god idé at få fuldmagten uploadet til optagelse.dk inden afrejsen.  

Vigtige frister

Se oversigten over vigtige frister og datoer i forbindelse med ansøgning og optagelse.