Spørgsmål og svar om bachelor

Få svar på de mest stillede spørgsmål lige nu. 

 

 

Selve undervisningen starter i første uge i september. Men allerede i august er der introforløb, hvor ældre studerende har arrangeret en masse aktiviteter for dig og dine medstuderende.
Se mere om studiestart på KU's uddannelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det betyder, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være på 6,0 eller derover for, at du kan søge optagelse i kvote 1 på Københavns Universitet. Karakterkravet gælder, uanset om du søger i kvote 1, eller om du søger eventuelle ledige pladser eller ledige standbypladser. (Karakterkravet gælder ikke musikvidenskab). 

Se filmen, hvor vi forklarer alt om karakterkravet, og hvad du kan gøre, hvis du har under 6,0 i gennemsnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja. Du kan finde inspiration og hjælp i Guide til et godt studievalg, hvor der er film og 6 trin til studievalg, der kan hjælpe dig i gang med at vælge studie.

Du er også altid velkommen til at kontakte os  og få en snak med en studievejleder, der kan hjælpe dig på vej med dit studievalg. Se åbningstider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om supplering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du er nødt til at tage faget om og søge om optagelse igen til næste år. Du kan ikke blive optaget på en uddannelse, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Kontakt dit suppleringssted fx VUC for at høre om dine muligheder for at tage faget om.

Hvis du ikke har bestået faget, kan du undgå, at vi rykker dig for suppleringsbevis ved at skrive til os på Mit KU.

 

Du har bestået et fag, hvis gennemsnittet af alle karakterer i det pågældende fag er minimum 2. Alle karakterer i faget behøver ikke være bestået, så længe faget samlet set er bestået. Det regner du ud sådan her:

1. Læg alle de karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis i det konkrete fag sammen.

2. Summen dividerer du nu med antallet af karakterer, du har fået i faget.

3. Hvis resultatet er 2 eller derover, har du bestået faget. Bemærk, du kan ikke runde op.
Eks. på bestået fag:

Årskarakter (mundtlig): 07
Årskarakter (skriftlig): 02
Eksamenskarakter (mundtlig): 00

Summen af samtlige karakterer for faget 7+2+0 = 9
Gennemsnit: 9:3 = 3 (bestået)

 

 

 

 

 

Om standby