Spørgsmål og svar – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Kontakt vejledningen > Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få svar på de oftest stillede spørgsmål lige nu. 

Hvornår er der studiestart?

Selve undervisningen starter i første uge i september. Men allerede i august,  er der introforløb, hvor ældre studerende har arrangeret en masse aktiviteter for dig og dine medstuderende i form af enten rustur eller introforløb.

Hvornår der introforløb og evt. rustur afhænger af hvilken uddannelse, du starter på. Vælg din uddannelse på listen over uddannelser og se under Studieliv.

Hvis du bliver tilbudt en studieplads 28. juli, får du en meddeles på Mit KU med link til endnu flere informationer om studiestarten.

Her kan du se film om studiestart på KU.

Hvad bliver adgangskvotienten i år?


Vi ved først, hvad kvotienten er få dage før, at vores ansøgere får besked den 28. juli. Først når vi har modtaget alle ansøgninger, registreret og sagsbehandlet dem, kan der udregnes en adgangskvotient.

I perioden 5. juli-28. juli registrerer vi de ca. 30.000 ansøgere og lave lister til Den Koordinerede Tilmelding, som sørger for den endelige tildeling af studiepladser.

Adgangskvotienten afhænger af, hvor mange der søger om optagelse på uddannelsen, hvor høje deres karakterer er, og hvor mange studiepladser der er på den enkelte uddannelse. Først når vi får svar fra den koordinerede tilmelding, ved vi, hvad adgangskvotienten er i år. 

Jeg supplerer efter 5. juli; får I automatisk mine eksamensbeviser?


Du skal selv sørge for, at vi får dine beviser, når du har bestået dine eksamener. Hvis du supplerer efter 5. juli (og har markeret det i din ansøgning), skal du uploade og tilknytte din ansøgning på Mit KU senest 1. september kl. 12.


Hvornår er et fag bestået?

Du har bestået et fag, hvis gennemsnittet af alle karakterer i det pågældende fag er minimum 2. Alle karakterer i faget behøver ikke være bestået, så længe faget samlet set er bestået. Det regner du ud sådan her:

1. Læg alle de karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis i det pågældende fag sammen.

2. Summen dividerer du nu med antallet af karakterer, du har fået i faget.

3. Hvis resultatet er 2 eller derover, har du bestået faget. Bemærk, du kan ikke runde op.

Eks. på bestået fag:
Årskarakter (mundtlig): 07
Årskarakter (skriftlig): 02
Eksamenskarakter (mundtlig): 00

Summen af samtlige karakterer for faget 7+2+0 = 9
Gennemsnit: 9:3 = 3 (bestået)

Om standby

Kan jeg sige nej tak til en studieplads i år og beholde standbypladsen?

Svaret er nej. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, bliver du ikke også tilbudt en standbyplads. En standbyplads tæller for en studieplads, og du bliver kun tilbudt én studieplads.

Når du søger standby, kan du opfatte det som prioriteten efter den uddannelse, du søger om optagelse på.

Hvis jeg får en studieplads gennem standby, må jeg så gemme den til næste år?

Nej, det kan du ikke. Som udgangspunkt kan du kun søge det år, du gerne vil starte på studiet. Det gælder også, hvis du søger en standbyplads og bliver tilbudt en studieplads frem til og med 16. august.

Hvis du siger nej tak til studiepladsen, skal du søge igen på lige fod med alle andre året efter.

Om supplering

Jeg er dumpet mit suppleringsfag – hvad skal jeg gøre?

Du er nødt til at tage faget om og søge om optagelse igen til næste år. Du kan ikke blive optaget på en uddannelse, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Kontakt VUC, for at høre om dine muligheder for at tage faget om.

Hvis du ikke har bestået faget, kan du undgå, at vi rykker dig for suppleringsbevis ved at skrive til os på optagelse@ku.dk.

Jeg får først mit suppleringsbevis efter 1. september – hvad gør jeg?

Skriv til os på Mit KU inden 1. september og fortæl, at dit bevis er forsinket, og hvornår du forventer at kunne sende det. Så vender vi tilbage til dig med mere information.

Jeg har suppleret - hvordan får I mine eksamensbeviser?

Du skal uploade og tilknytte dine prøvebeviser på Mit KU inden 1. september. Husk at tilknytte dem til den uddannelse, du er blevet tilbudt betinget optagelse på.

Jeg har vinterstart på medicin og skal supplere i efteråret. Må jeg det?

Ja, det må du godt. Du må supplere maks. 2 fag fra 5. juli - 1. februar.

Du skal uploade beviset for din supplering inden 1. februar på Mit KU.
Læs mere om supplering i efteråret.

Om merit

Hvad er en fagbeskrivelse, og hvordan får jeg fat i den?

En fagbeskrivelse beskriver indholdet i et fag. Fx hvilke fagelementer og litteratur, du har været igennem. Den siger også noget om omfanget af faget i ETCS-point.

Vi skal bruge fagbeskrivelsen til at sammenligne dit fag med fagene på den nye uddannelse, du søger optagelse på, for at se, om fagene ligner hinanden så meget, at du skal have merit.

Du kan finde en fagbeskrivelse i dit universitets kursusoversigt eller i studieordningen på dit universitets intranet eller hjemmeside. Hvis du ikke kan finde fagbeskrivelser, så kan du spørge studievejledningen på den uddannelse, du går på eller engang gik på.

Læs mere om dokumentation til merit.