Vurdering i kvote 2 på asienstudier (koreastudier)

Kvote 2-vurdering på asienstudier (koreastudier)

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: