Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på asienstudier (koreastudier)

Størstedelen af arbejdet på asienstudier (koreastudier) består i at læse, reflektere over det læste, indsamle materiale og opøve dine sprogkundskaber.

Hvis man laver en afvejning mellem modulerne og deres ECTS-point, viser det sig, at lidt over halvdelen af uddannelsen bliver brugt til at lære det koreanske sprog, mens den anden halvdel består af studier i samfundsforhold, historie, litteratur og teori. Du har mulighed for at vælge mellem de forskellige områder og specialisere sig i en retning, der interesserer dig.

Som studerende på asienstudier (koreastudier) skal du tilbringe dit 5. semester i udlandet. De fleste studerende benytter sig af en af uddannelsens samarbejdsaftaler og tager til Sydkorea.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Undervisningen på grundfagsstudiet omfatter minimum 12 timer om ugen og foregår på små hold. Det er et fuldtidsarbejde at være studerende. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge er selvstudie, hvor du enten selv eller sammen med din læsegruppe forbereder dig til undervisningen ved at læse, reflektere over det læste, finde kilder og indsamle materiale. 

infografikLitteratur og undervisningssprog

En del af undervisningen foregår på koreansk, hvor du også vil arbejde med koreanske tekster. De fleste af teksterne i historie- og kulturfagene vil være på engelsk.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeEksamensformer

Der er krav om aktiv undervisningsdeltagelse i en del af fagene. Det betyder, at du skal møde velforberedt op til undervisningen, deltage i diskussioner og lave et bestemt antal opgaver for efterfølgende at kunne gå til eksamen. I nogle fag bliver du vurderet i grupper og i andre individuelt. Du kan læse mere om de forskellige fags eksamensformer i studieordningen. 

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af moduler og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

Vær opmærksom på, at Københavns Universitet ikke udbyder en kandidatuddannelse i koreastudier. En bestået bacheloruddannelse i Asienstudier (koreastudier) giver adgang til kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier

1. år 1. semester
2. semester

Koreansk propædeutik 1 (22,5 ECTS)

Koreansk propædeutik 2 (22,5 ECTS)

Introduktion til Koreas historie, kultur og samfund 1 (7,5 ECTS)

Introduktion til Koreas historie, kultur og samfund 2 (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Koreansk propædeutik 3 (15 ECTS)

Koreansk sprog A: Moderne med grammatik, tekstforståelse og oversættelse (15 ECTS)

Koreastudier realia 1 (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år 5. semester (læses i udlandet) 6. semester

Koreansk sprog B: Moderne oversættelse (15 ECTS)

Koreansk sprog C: Kommunikativt (15 ECTS)

Koreastudier realia 2 (15 ECTS)

Koreastudier realia 3 (15 ECTS)

4. år 7. semester 8. semester
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)