Vurdering i kvote 2 på kunsthistorieKvote 2-vurdering på kunsthistorie

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: