Faglig profil og job – Københavns Universitet

Kunsthistorie > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Faglig profil

Studiet i kunsthistorie har kunstværkerne som grundlag og omfatter de visuelle kunstarters historie, æstetik og videnskab fra antikken til det 21. århundrede. Hovedkategorierne er arkitekturen, maleriet og skulpturen, men der fokuseres også på design, museologi, fotografi, video og massekommunikative visuelle medier. Uddannelsen i kunsthistorie er et rent teoretisk studium. Der indgår ikke nogen oplæring i kunstudøvelse.

Uddannelsen er historisk orienteret, men er samtidig engageret i nutidig og fremtidig praksis inden for kunsten, kulturen og den kunsthistoriske aktivitet. Faget er koncentreret om den vestlige kulturs historie, men er også opmærksom på ikke-vestlige kunst- og kulturstudier. Du opnår et bredt kendskab til kunstens kategorier og historie, og du bliver i stand at analysere forskellige kunstværker som æstetiske og samfundsmæssige objekter ved at benytte fagets metoder og teorier kritisk reflekteret. Du lærer også at sætte en konkret begivenhed ind i dens historiske kontekst.

Bacheloruddannelsen i kunsthistorie består af 2 1/4 års grundfagsstudier samt 3/4 års tilvalgsstudier uden for grundfaget. Du vælger frit, hvilke tilvalg der skal indgå i bachelorstudiet.

Læs om forskning i kunsthistorie.

Jobmuligheder

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i kunsthistorie vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder.

Uddannelsen i kunsthistorie kvalificerer kandidater til at arbejde i både kulturelle institutioner og i erhvervsorganisationer. Du kan blive ansat på museer og i undervisningssektoren fx på gymnasier eller voksenundervisning, ligesom kandidater kan give kunsthistorisk rådgivning til firmaer, private kunstforeninger eller gallerier. Der er også mulighed for at finde beskæftigelse på auktionshuse, på forlag og i forbindelse med kulturel forvaltning i det offentligte og private.

Mange kandidater fra kunsthistorie beskæftiger sig, ligesom kandidater fra andre musisk-æstetiske fag, med markedsføring og formidling i kulturbranchen - ikke mindst formidlingen af samtidskunst. Museerne arbejder i større og større grad med at blive synlige og få formidlet samlinger og aktiviteter til alle befolkningsgrupper fra børnehaveklasser til det voksne publikum.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra kunsthistorie bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Eksempler på virksomheder

  • Kulturarvsstyrelsen
  • Ordrupgaard
  • Skoletjenesten.dk
  • Statens Museum for Kunst
  • Novo Nordisk A/S
  • ARKEN Museum for Moderne Kunst
  • Bruun Rasmussen Kunstauktioner
  • Den Hirschsprungske Samling