Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Kunsthistorie > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på kunsthistorie

Undervisningen foregår hovedsagelig på universitetet, men også på forskellige museer og samlinger. De første par år af studiet er der først og fremmest tale om forelæsninger og holdøvelser. Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte moduler.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

En væsentlig del af studiet består af selvstændige studier, men også arbejde i læsegrupper, som danner udgangspunkt for faglige diskussioner og løsning af opgaver.

Størstedelen af arbejdet består i at læse, reflektere over og diskutere det læste, finde kilder og indsamle materiale. Det meste af din dagligdag går med at forberede dig til undervisningen. Du kan arbejde alene derhjemme, på biblioteker og arkiver, eller du kan mødes med din læsegruppe.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af moduler og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i kunsthistorie består af 9 moduler, som du kan se i skemaet nedenfor. Modulerne består af forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1: Kunsthistorie 1

Samtidskunst og introduktion til kunsthistorisk praksis (15 ECTS)

Modul 3:  Kunsthistorie 3

Kunsthistorie1400-1800 (15 ECTS)

Modul 2: Kunsthistorie 2

Kunsthistorie før 1400 (15 ECTS)

Modul 4: Metode og teori 1 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Modul 5: Kunsthistorie 4

Kunsthistorie 1800-1960 (15 ECTS)

Modul 7: Valgfag med formidlingsprojekt (15 ECTS)

Modul 6: Metode og teori 2

Æstetik (7,5 ECTS)

Æstetik og analyse (7,5 ECTS)

Modul 8: Kulturteori og visuel kultur (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Modul 9: Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)