Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på kunsthistorie

Undervisningen foregår hovedsagelig på universitetet, men også på forskellige museer og samlinger. De første par år af studiet er der først og fremmest tale om forelæsninger og holdøvelser.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

En væsentlig del af studiet består af selvstændige studier, men også arbejde i læsegrupper, som danner udgangspunkt for faglige diskussioner og løsning af opgaver.

Størstedelen af arbejdet består i at læse, reflektere over og diskutere det læste, finde kilder og indsamle materiale. Det meste af din dagligdag går med at forberede dig til undervisningen. Du kan arbejde alene derhjemme, på biblioteker og arkiver, eller du kan mødes med din læsegruppe.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

1. år 1. semester
2. semester

Samtidskunst  (15 ECTS)

Kunsthistorie 1400-1800 (15 ECTS)

Kunsthistorie før 1400 (15 ECTS)

Introduktion til metode og teori 1 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Kunsthistorie 1800-1960 (15 ECTS)

Kunsthistorisk formidling (15 ECTS)

Analytisk praksis (15 ECTS)

Kulturteori og æstetik (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)