Adgangskrav og optagelse - Bachelor i landskabsarkitektur – Københavns Universitet

Landskabsarkitektur > Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Du kan søge om optagelse på bacheloruddannelsen landskabsarkitektur via kvote 1 og kvote 2. 

 • Kvote 2 – ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12 
 • Kvote 1 – ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12

Læs KU's ansøgningsregler, før du søger om optagelse. 

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen landskabsarkitektur skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus)
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi C
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Kemi C og Geovidenskab A
  • Kemi C og Biologi A og Fysik C

Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du måske supplere.

Fra optagelsen 2020 er der nye regler i kvote 2.

Tidligere studerende eller studerende nu? 

Har du studeret på en videregående uddannelse efter din gymnasiale uddannelse? Se om du skal søge om optagelse via optagelse.dk eller indskrivning via fakultetet.

Sådan vurderer vi din ansøgning

kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I kvote 2 vurderer vi på baggrund af 7 vurderingskriterier, blandt andet uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring. Du skal opfylde alle adgangskrav uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. 

70% af studiepladserne tilbydes i kvote 1 og 30% af studiepladserne tilbydes i kvote 2.

Se kvote 2 vurderingen for landskabsarkitektur for seneste optag.