Faglig profil og job

Studiet kombinerer kreative fag og naturvidenskabelig viden med en samfundsmæssig forståelse. Så hvis du interesserer dig for arkitektur, kreative processer, byplanlægning, natur, miljø, farver, æstetik og byudvikling, skal du vælge landskabsarkitektstudiet.

Dit kreative potentiale bliver taget alvorligt. Du lærer at forme og designe vores byer, at planlægge, hvor der skal være åndehuller i den tætte by og gode forbindelser, hvilke aktiviteter der skal være i parkerne og at skabe rammerne for et spændende og mangfoldigt byliv på pladser og stræder – for alle aldersgrupper. 

Landskabsarkitekter og byplanlæggere arbejder med at planlægge, designe og udvikle fremtidens byer og uderum.

Du vælger mellem to specialiseringer: Landskabsdesign eller byplanlægning.

Hvis du vælger specialiseringen landskabsdesign, lærer du at planlægge og designe haver, parker og andre grønne områder. På specialiseringen byplanlægning arbejder du blandt andet med at give nyt liv til nedslidte boligkvarterer, industri- og havnearealer. 

Hvilke kompetencer får jeg?

En række kompetencer er fælles for specialiseringerne i landskabsdesign og byplanlægning. Du vil blandt andet kunne:

  • Beskrive grundlæggende principper for samspillet mellem naturen (klima, jordbund, levende organismer), byen og mennesket.
  • Beskrive og reflektere over danske økosystemers karakteristika, afhængighed af og påvirkning af miljøfaktorer.
  • Beskrive og reflektere over sammenhænge i en lokalitets geologiske dannelse, geomorfologi, jordbundsart og processer, naturlige plantevækst og dyrkningsbetingelser.
  • Beskrive det danske plansystem samt de grundlæggende juridiske principper af relevans for landskabs- og byplanlægning.
  • Derudover vil du kunne foreslå strategier for og formgivning af det fysiske miljø i relation til gennemførte analyser og gennemføre et byudviklings-, planlægnings- eller landskabsarkitekturprojekt fra problemformulering til evaluering.

Jobmuligheder

En bachelorgrad i landskabsarkitektur giver dig jobmuligheder inden for formgivning og design, projektledelse, offentlig forvaltning og planlægning samt i bygge- og anlægssektoren.

Du kan komme til at arbejde både i den private og i den offentlige sektor. Du kan åbne egen tegnestue eller blive ansat på en privat arkitekt- eller landskabsarkitektvirksomhed. Du kan også arbejde med udvikling af byrum, planlægning af byer og drift af rekreative områder som ansat i en kommune i byplanafdelinger samt i park- og naturforvaltninger.

De bedste jobmuligheder har du ved at udbygge din bacheloruddannelse med en kandidatuddannelse. Bacheloruddannelsen giver dig adgang til kandidatuddannelsen i Landskabsarkitektur med mulighed for specialisering i bydesign, parkforvaltning eller landskabsplanlægning. Du har desuden direkte adgang til uddannelserne i Naturforvaltning samt Naturressourcer og udvikling.