Faglig profil og job

Profil

Studiet kombinerer kreative fag og naturvidenskabelig viden med en samfundsmæssig forståelse. Så hvis du interesserer dig for arkitektur, kreative processer, byplanlægning, natur, miljø, farver, æstetik og byudvikling, skal du vælge landskabsarkitektstudiet.

Dit kreative potentiale bliver taget alvorligt. Du lærer at forme og designe vores byer, at planlægge, hvor der skal være åndehuller i den tætte by og gode forbindelser, hvilke aktiviteter der skal være i parkerne og at skabe rammerne for et spændende og mangfoldigt byliv på pladser og stræder – for alle aldersgrupper. 

Landskabsarkitekter og byplanlæggere arbejder med at planlægge, designe og udvikle fremtidens byer og uderum.

Du vælger mellem to specialiseringer: Landskabsdesign eller byplanlægning.

Hvis du vælger specialiseringen landskabsdesign, lærer du at planlægge og designe haver, parker og andre grønne områder. På specialiseringen byplanlægning arbejder du blandt andet med at give nyt liv til nedslidte boligkvarterer, industri- og havnearealer. 

Jobmuligheder

En bachelorgrad i landskabsarkitektur giver dig jobmuligheder inden for formgivning og design, projektledelse, offentlig forvaltning og planlægning samt i bygge- og anlægssektoren.

Du kan komme til at arbejde både i den private og i den offentlige sektor. Du kan åbne egen tegnestue eller blive ansat på en privat arkitekt- eller landskabsarkitektvirksomhed. Du kan også arbejde med udvikling af byrum, planlægning af byer og drift af rekreative områder som ansat i en kommune i byplanafdelinger samt i park- og naturforvaltninger.

De bedste jobmuligheder har du ved at udbygge din bacheloruddannelse med en kandidatuddannelse. Bacheloruddannelsen giver dig adgang til kandidatuddannelsen i Landskabsarkitektur med mulighed for specialisering i bydesign, parkforvaltning eller landskabsplanlægning. Du har desuden direkte adgang til uddannelserne i Naturforvaltning samt Naturressourcer og udvikling.