En blanding af kunst, design og naturvidenskab

"Jeg synes at alle burde tvangsindlægges til at tage 1. år på landskabsarkitektur,” siger Laura Kirstine Mølbak Vangsgaard, 21 år, der kommer fra Indre By i København. Det er selvfølgelig sagt med et glimt i øjet, men begejstringen for studiet er der ingen tvivl om. ”Man får en virkelig fin forståelse for byen og ser mange nye aspekter af den. Jeg føler mig meget privilegeret,” siger hun og giver studiet følgende lovsang med på vejen: ”Gør det! Læs det! Du bliver glad for det!”  Vi fangede hende, lige inden hun tog hul på 2. år.Laura Vangsgaard

Hvorfor ville du læse landskabsarkitektur?

"Jeg har altid været interesseret i det kreative, men ville gerne læse noget, der samtidigt var bogligt. Jeg overvejede forskellige muligheder, bl.a. designskolen, men da jeg godt kan lide naturvidenskab, faldt valget på landskabsarkitektur. Derudover har jeg en god veninde, hvis forældre er landskabsarkitekter, og jeg har altid fundet det inspirerende at gå rundt i deres tegnestue."

"Jeg søgte ind på arkitektskolen, men kom ikke ind, hvilket jeg er glad for nu. Jeg kender flere, der læser på arkitektskolen og designskolen, og efter hvad de fortæller, så tror jeg strukturen passer mig bedre på landskabsarkitektur. På arkitektskolen er der umiddelbart hårdere konkurrence, hvorimod man her på universitetet i højere grad opfatter sine studiekammerater som fremtidige kolleger og samarbejdspartnere. Strukturen her gør, at man er mere fælles om tingene, og at der sker stor udveksling mellem nye og ældre studerende. Man trækker på de ældres erfaringer, og der er stor hjælpsomhed og åbenhed."

"Det er en god uddannelse, hvis man godt kan lide naturvidenskabelige fag som botanik, biologi og kemi. Ja, det lyder måske underligt, at vi har kemi, men det har vi, fordi vi lærer om jordbundsforhold. Det første år er de obligatoriske fag: Plan og design, Naturgrundlaget 1, der handler om jordbundsforhold og Naturgrundlaget 2, der handler om planter og økologi."

"Men man kan vinkle sin uddannelse meget - fx i biologisk/botanisk retning, hvor man arbejder med haver, parker m.m. - eller man kan gå en helt anden vej, hvor man beskæftiger sig med bypolitik og samfundsaspekter. Eller man kan blande de to retninger."

Hvordan det?

"Her på 2. år har jeg valgt fagpakken ”land”, men som valgfrie fag har jeg kun valgt inden for fagpakken ”by”: bypolitik og kursus i arkitekttegneprogrammer. Det har været vigtigt for mig, at man kan blande de to dele, så man både får det naturvidenskabelige og det samfundsfaglige med."

"De fag, man har på første år, åbner for mange af de aspekter, faget har. Så det er ikke så hardcore som nogle af de andre uddannelser, hvor man begynder med benhårde redskabsfag. Vi kommer meget rundt i landet for at se og lave projekter – fx på Ålborg Havn eller i området bag Jagtvejen - og vi er ude i landskabet for at grave huller og kigge på jordtyper. Vi har også været ude for at se på gamle danske haveanlæg, så vi har fået indblik i fagets facetter."

"Hvordan oplevede du overgangen fra gymnasiet til bacheloruddannelsen?

"Jeg synes, det gik rigtig fint - let og flydende. De har været gode til at forberede os til en videregående uddannelse på gymnasiet, og vejlederne på studiet gav os et godt introduktionsforløb. Det fungerede godt, det føltes trygt, og det var rettet mod alle aldersgrupper. Der er en  stor aldersspredning, for nogle kommer med andre fag i bagagen, og mange har prøvet andre ting før – nogle har gået på DTU eller arkitektskolen, og nogle er uddannet som gartnere. En del er midt i 20’erne, men der er også et par stykker omkring de 40 år."

"Hvordan fungerer det sociale?

"Rigtig godt. I rusperioden, hvor man hele tiden blev sat sammen i forskellige grupper, lærte man mange at kende. Og så har studiet en fin størrelse – vi startede godt 70 mennesker, så vi lærte alle at kende ret hurtigt."

"Sammenlignet med andre fag, har vi relativt mange undervisningstimer. Vi har to hele og to halve undervisningsdage, så man møder jo sine medstuderende næsten dagligt, og det er medvirkende til at give et fint studiemiljø."

"En anden vigtig faktor er, at der er en rimelig god fordeling af drenge og piger på uddannelsen. Fire ud af ti studerende er drenge."

Laura Vangsgaard

"Hvad vil du gerne fremover?

"Jeg regner med at tage kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur. Derefter kunne jeg godt tænke mig at arbejde på en tegnestue eller måske få min egen. Jeg vil gerne arbejde projektorienteret med grønne byrum – altså i modsætning til at blive ansat i en kommunal forvaltning. Jeg har en drøm om at få lov til at skabe behagelige byrum og synes, det er enormt interessant, hvordan man implicit kan påvirke folk i deres hverdag. Det er sådan, jeg tænker lige nu, men det kan jo nå at ændre sig mange gange."

Er du så heldig, at have et godt studenterjob?

"Jeg arbejder på Statens Museum for Kunst, hvor sidder i informationen, tager mig af billetsalg, tager telefoner og den slags. Jeg arbejder 12 timer om ugen – det passer med, at jeg har fri fra studiet en dag om ugen og så også arbejder lidt i weekenderne."

Vil du anbefale studiet til andre?

"Helt klart. Jeg synes, at alle burde tage 1. år på landskabsarkitektur, fordi man får en virkelig fin forståelse for byen og landet og ser mange nye aspekter af disse. Jeg føler mig meget privilegeret, fordi jeg kommer så meget rundt i Danmark. Og så er det sådan et fint sted at studere med alle dejlige, gamle bygninger og smukke haver. Dertil kommer at underviserne er virkeligt dygtige. Så … Gør det! Læs det! Du bliver glad for det!"