Karrieremuligheder

Karrieremuligheder som landskabsarkitekt

Med en bachelor i landskabsarkitektur får du en grundlæggende viden inden for æstetik, naturprocesser og menneskers behov for uderum – og kompetencer og færdigheder til at omsætte din viden til planlægning og design med kvalitet. Det gør dig eftertragtet, når mange interesser skal forenes til smukke og velfungerende byer og landskaber.    

Som landskabsarkitekt kan du kortlægge udfordringer og muligheder for mennesker og natur og bruge det som afsæt for planlægning og design af byer og landskaber.

Du får færdigheder inden for visualisering, der gør dig i stand til at formidle ideer og forslag i dialogen med borgere, politikere og andre faggrupper om udvikling af det fysiske miljø.

Læs mere om uddannelsens indhold under Undervisning og opbygning >>

 

De bedste jobmuligheder får du ved at udbygge din bacheloruddannelse med en kandidatuddannelse.

Bacheloruddannelsen giver dig direkte adgang til den engelsksprogede kandidatuddannelse i landskabsarkitektur med mulighed for specialisering i bydesign eller byplanlægning.

Du har desuden direkte adgang til disse engelsksprogede kandidatuddannelser på Københavns Universitet:

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

 

Som landskabsarkitekt kan du arbejde på en landskabsarkitekt- eller arkitekttegnestue. Du kan også finde job i større ingeniørfirmaer, hvor du rådgiver offentlige og private bygherrer ved at udføre analyser og udarbejde konkrete planer og designforslag. Du vil måske være specialiseret inden for anlægsteknik, brugerinddragelses-processer eller idégenerering – eller fungere som generalist.

Du kan også arbejde som planlægger og forvalter i en kommune, region el.lign. hvor du sikrer, at rammerne for udvikling udnyttes bedst muligt, og at den sker inden for gældende lovgivning.

Endnu en mulighed er at arbejde i en interesseorganisation, eksempelvis en NGO, hvor du beskæftiger dig med at påvirke meninger og politik inden for et særligt fagområde.

 

Ja, det kan du.

Du har mulighed for at videreuddanne dig i et ph.d.-forløb og forsætte karrieren som forsker på Københavns Universitet, et andet dansk universitet eller i udlandet.