Undervisning og opbygning

Undervisningen på bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur er en blanding af forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Du kommer fra første dag til at bruge tid ved tegnebordet og computeren og på at bygge modeller af byer, byrum og landskaber. Du indgår i et kreativt miljø lige fra starten og udvikler dine projekter på tegnesalen sammen med dine medstuderende og under vejledning af underviserne.

Hvert hold studerende har deres egen tegnesal, hvor du individuelt eller i en gruppe kan arbejde med design- og planopgaver. Du får træning i både at tegne med blyant og på computer samt bruge IT-baserede analyseredskaber.

Dit afsluttende bachelorvirksomhedsprojekt tager udgangspunkt i en konkret problemstilling. Det er en godkendt praktikvært, som fx en privat tegnestue, et konsulentfirma eller en kommunal forvaltning, der stiller opgaven, og her bliver du udstationeret, mens du laver projektet. Det kan give dig en smagsprøve på det virkelige arbejdsliv som landskabsarkitekt.

Opbygning

Det første halvandet år på uddannelsen (grundforløbet) opbygger du viden om by- og landskabsudvikling, byøkologi og byers og landskabers udfordringer i dag. Du får en grundig indføring i naturgrundlaget for by- og landskabsudvikling og i byers og landskabers historie.

Du bliver også introduceret til byernes nutidige problemer, kvaliteter og strømninger. Og du får mange arkitektfaglige redskaber og lærer metoder til kreativ problemløsning, bl.a. lærer du at tegne i hånden og på computer. Desuden får du kendskab til fagets udvikling og videnskabsteori.

Efter grundforløbet skal du vælge mellem 1) specialiseringen i byplanlægning, hvor du lærer at planlægge og udvikle bæredygtige byer eller 2) specialiseringen i landskabsdesign, hvor du fokuserer på detaljere design af pladser, gader, parker og andre grønne områder.

Det tredje studieår afsluttes med et bachelorvirksomhedsprojekt på en privat tegnestue, i en kommune, konsulentvirksomhed eller interesseorganisation.

Som en del af uddannelsen er det også muligt at tage fag på andre uddannelser eller tage til udlandet.

Specialiseringer på landskabsarkitektur

 

Specialiseringen i byplanlægning stiller skarpt på rammerne for det gode byliv. Du lærer om byarkitektur, byudvikling og bæredygtige byer og kommer til at skabe og omforme byens rum, så de giver optimale rammer for dem, der skal bo og leve i byen. Du kan fx udvikle modeller for fremtidens bymiljøer eller være med til at give nyt liv til nedslidte boligkvarterer, gamle industriområder og udtjente havnearealer.

Du lærer desuden om byernes udvikling og problemstillinger – både teoretisk og som led i arbejdet med konkrete projekter. Du får indsigt i sociale dimensioner og demokratiske processer i byudvikling, og du får øvelse i at bruge analysemetoder, ligesom du kommer igennem et større planlægningsprojekt i en bykommune. 

Temakurset "Byplan studio – Strategi og design" er et længerevarende forløb, hvor du bruger den viden du har fået i løbet af uddannelsen i en ny sammenhæng. I den første del af kurset arbejder du teoretisk med byens problemer, muligheder og aktører. På kursets anden del skal du omsætte ideerne til et konkret forslag.

Derudover lærer du at bruge it-baserede planværktøjer, og du får det juridiske grundlag for bydesign og byplanlægning på plads.

Når du har gennemført specialiseringen i byplanlægning, vil du desuden kunne:

  • anvende kommune- og lokalplanredskaber samt miljølovgivningen i projektarbejde om fysisk planlægning.
  • anvende relevante analysemetoder og planlægningsredskaber, herunder geografiske informationssystemer (GIS).

Valgfrie kurser 

Et halvt år af din specialisering består af valgfrie kurser og begrænset valgfrie kurser. Du kan vælge kurser inden for landskabsarkitektur, politik, samfundsøkonomi, jura, økologi og natur eller redskabskurser som fx Computer Visualization. Du kan også vælge kurser fra universitetets andre uddannelser, så du kan kombinere din uddannelse med fx antropologi, statskundskab, biologi eller folkesundhedsvidenskab. 

Specialiseringen i byplanlægning ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge mindst to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder:

 

 

Vælger du specialiseringen landskabsdesign, lærer du om planlægning og design af torve, pladser, gader, haver, parker og andre grønne områder. Du kan arbejde med alt fra landskabsforvaltning og planlægning af infrastruktur til havedesign og udvikling af parker i byerne.

Du bliver trænet i formlære og introduceres til forskellige metoder i landskabsarkitekturen. Det centrale i uddannelsen er dog, hvordan du individuelt og i grupper selv skaber brugbare og smukke forslag til udviklingen af haver, parker og pladser. 
  
Temakurset "Planter og teknologi i landskabsarkitektur" er et længere forløb, hvor du skal bruge den viden, du har fået i løbet af uddannelsen i en ny sammenhæng til at lave projekter, hvor både planter og teknologi er i fokus. 
 
Du lærer om, hvordan naturgrundlaget, planter og træer kan bruges ved udformningen af et område. Det kan være viden om, hvordan træer kan understrege et vejforløb, eller det kan være valg af plantearter til et nyt boligområde. Dermed bliver du i stand til at formgive ikke blot med planter, men også med jord, vand og sten. 

Når du har gennemført specialiseringen i landskabsdesign, vil du desuden kunne:

  • anvende planter og vegetationstyper i landskabsarkitektur.
  • anvende jord, belægninger, terrænkonstruktioner, vand og belysning i landskabsarkitektur.
  • kommunikere og diskutere principper for løsning af landskabsarkitektopgaver mht. opgavens funktionelle, tekniske, biologiske og æstetiske aspekter.

Valgfrie kurser

Et halvt år af din specialisering består af valgfrie og begrænset valgfrie kurser. 

Du kan vælge kurser inden for landskabsarkitektur, fx kurser som håndværk og æstetik i landskabsarkitektur, anvendelse af prydplanter i landskabsarkitektur, landskabsanalyse og Computer Visualization. Eller du kan vælge kurser inden for beslægtede områder som natur- og parkforvaltning. 
 
Du kan også vælge andre valgfrie kurser på universitetet, så du kan kombinere din uddannelse med kunsthistorie, landskabsforvaltning, skovbrug eller økonomi.

Specialiseringen i landskabsdesign ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge mindst to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder: