Specialisering i landskabsdesign

Vælger du specialiseringen landskabsdesign, lærer du om planlægning og design af torve, pladser, åbne landskaber, haver, parker og andre grønne områder. Du kan arbejde med alt fra landskabsforvaltning og planlægning af infrastruktur til havedesign og udvikling af parker i byerne.

Du bliver trænet i formlære og introduceres til forskellige metoder i landskabsarkitekturen. Det centrale i uddannelsen er dog, hvordan du individuelt og i grupper selv skaber brugbare og smukke forslag til udviklingen af haver, parker og landskaber. 
  
Temakurset "Planter og teknologi i landskabsarkitektur" er et længere forløb, hvor du skal bruge den viden, du har fået i løbet af uddannelsen i en ny sammenhæng til at lave projekter, hvor både planter og teknologi er i fokus. 
 
Du lærer om, hvordan naturgrundlaget, planter og træer kan bruges ved udformningen af et område. Det kan være viden om, hvordan træer kan understrege et vejforløb, eller det kan være valg af plantearter til et nyt boligområde. Dermed bliver du i stand til at formgive ikke blot med planter, men også med jord, vand og sten. 

Når du har gennemført specialiseringen i landskabsdesign, vil du desuden kunne:

  • Anvende planter og vegetationstyper i landskabsarkitektur.
  • Anvende jord, belægninger, terrænkonstruktioner, vand og belysning i landskabsarkitektur.
  • Kommunikere og diskutere principper for løsning af landskabsarkitektopgaver mht. opgavens funktionelle, tekniske, biologiske og æstetiske aspekter.

Valgfrie kurser

Et halvt år af din specialisering består af valgfrie og begrænset valgfrie kurser. 

Du kan vælge kurser inden for landskabsarkitektur, fx kurser som håndværk og æstetik i landskabsarkitektur, anvendelse af prydplanter i landskabsarkitektur, landskabsanalyse og Computer Visualization. Eller du kan vælge kurser inden for beslægtede områder som natur- og parkforvaltning. 
 
Du kan også vælge andre valgfrie kurser på universitetet, så du kan kombinere din uddannelse med kunsthistorie, landskabsforvaltning, skovbrug eller økonomi.

Uddannelsen med specialiseringen i landskabsdesign ser sådan ud: