Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på bacheloruddannelsen latin, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Adgangsgivende eksamen
  • Mindst 6,0 i gennemsnit (se nedenfor)
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Græsk A*
  • Latin A*
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

* Hvis du ikke har Græsk A og Latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen.

Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.