Studiestart på latin

Hvis du vælger at søge optagelse på latin og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked, om alt det du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Dine første dage på uddannelsen – introugen i uge 35

Introdagene på latin ligger i uge 35. Introdagene er arrangeret af ældre studerende, såkaldte tutorer, der sørger for, at nye studerende bliver introduceret til uddannelsen, studiemiljøet og livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser du skal have og du møder dine nye medstuderende og undervisere.

Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide. Introdagene består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet.

Det er universitetets politik, at alkohol skal holdes helt uden for det sociale og faglige program for nye studerende i dagstimerne.


Hør to tutorer fortælle om introugen på uddannelserne på Det Humanistiske Fakultet.

Hyttetur

Tutorerne inviterer de nye studerende på en fælles hyttetur med to overnatninger i begyndelsen af semestret. Det er en tur med fokus på både sociale og faglige aktiviteter. De planlagte aktiviteter er ofte bundet sammen af et gennemgående tema, som tutorerne har valgt. Tutorerne opfordrer alle de nye studerende til at deltage i turen, da grundlaget for gode studievenskaber ofte skabes dér.

Din første undervisning

Undervisningen begynder i uge 36. Du får mere at vide om pensum og køb af bøger i introugen. Har du en studentereksamen med A-niveau i både latin og græsk kan du starte direkte på uddannelsens 2. år.

Kurser på første semester: 

  • Propædeutik: Latin 1 
  • Antik kultur: Introduktion og videnskabsteori

Læs mere om undervisningen her.