Tidligere studerende på en uddannelse

VIGTIGT: Denne side er under opdatering. Læs om de gældende regler for genindskrivning, overflytning, studieskift.

Læs, hvordan du søger ind

Hvis du tidligere har studeret på en videregående uddannelse, skal du finde ud af, om du skal søge om optagelse via optagelse.dk eller om du skal søge om genindskrivning, overflytning eller studieskift. 

Ansøgningsfrist

1. juni med start 1. september
Ansøgningsportalen åbner 1. februar.

1. november med start 1. februar (kun overflytning og genindskrivning)
Ansøgningsportalen åbner 1. september

Find ud af, hvilken af de fire muligheder, der passer til din uddannelsesbaggrund.
 • Genindskrivning

 • Overflytning til KU

 • Studieskift

 • Optagelse

Genindskrivning

Hvis du tidligere har været optaget på samme fuldtidsuddannelse på Københavns Universitet eller et andet dansk universitet.

Du kan blive genindskrevet, hvis:

 • du har været fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et dansk universitet og har bestået fag, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede (nye) uddannelse.
 • der er ledige pladser på uddannelsen. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.
 • det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt af uddannelsen.
 • din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).

Der kan være omstændigheder, der gør, at du skal have dispensation til at blive genindskrevet. Du skal søge dispensation, hvis du på din tidligere indskrivning på uddannelsen:

 • har brugt dine eksamensforsøg
 • ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav
 • har brugt din maksimale studietid 
 • ikke opfylder karakterkravet på mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus) på din adgangsgivende eksamen

Det Humanistiske Fakultet foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag.

Læs mere om dispensation til genindskrivning

Ved genindskrivning på den nyeste studieordning, kan du risikere, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres, og du får et merittab.

LÆS OGSÅ: Vigtig info om SU, hvis du bliver genindskrevet.

Bemærk, du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal dokumentere alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Søg om genindskrivning

Overflytning

Hvis du er optaget på samme uddannelse på et andet universitet.

Du kan blive overflyttet, hvis: 

 • du er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et dansk universitet og har bestået fag, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede (nye) uddannelse.
 • der er ledige pladser på uddannelsen. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.
 • din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).

Det Humanistiske Fakultet foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag.

Du skal søge om dispensation, hvis du ikke opfylder karakterkravet på mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus) på din adgangsgivende eksamen. 

Bemærk, du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal dokumentere alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Søg om overflytning

Studieskift

Hvis du er optaget på en anden uddannelse.

Du kan skifte studie, hvis: 

 • du er fuldtidsstuderende på et dansk universitet
 • du har bestået eller består fag, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede (nye) uddannelse inden studiestart. Fagene må ikke være fra Åbent Universitet eller et udenlandsk universitet.
 • du opfylder uddannelsens adgangskrav.
 • der er ledige pladser på uddannelsen. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.
 • din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).

Det Humanistiske Fakultet foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag. 

Du skal søge om dispensation, hvis du ikke opfylder karakterkravet på mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus) på din adgangsgivende uddannelse. 

Bemærk, du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal dokumentere alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Vær opmærksom på, at du kun kan søge om studieskift, hvis du er optaget på en anden uddannelse og på den har bestået hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede (nye) uddannelse. Hvis du ikke længere er optaget på din tidligere uddannelse, skal du søge om optagelse via optagelse.dk.

Søg om studieskift

Optagelse

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår på den ønskede uddannelse og ikke længere er optaget på uddannelsen.

Læs om ansøgning og ansøgningsfrister for optagelse i kvote 1 og kvote 2.

Har du bestået eksaminer svarende til 1. studieår på den ønskede uddannelse (den nye), skal du søge om optagelse via optagelse.dk, hvis du har bestået eksaminerne som:

 • en del af en deltidsuddannelse.
 • en del af en uddannelse på en uddannelsesinstitution uden for Danmark.
 • fuldtidsstuderende på en anden dansk bacheloruddannelse, hvor du ikke længere er indskrevet.

Når du søger om optagelse via optagelse.dk, søger du om at blive optaget forfra på uddannelsen. Søger du om optagelse på samme uddannelse, som du tidligere har været optaget på, og har du selv udmeldt dig, skal du senest være udmeldt af uddannelsen 1. april, for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen samme år med start 1. september.

Vær opmærksom på, at hvis du bliver optaget på samme uddannelse igen, vil de ECTS, som du tidligere har bestået blive fratrukket din maksimale studietid på din nye indskrivning på samme uddannelse. Dine tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, vil stadig gælde. 

Bemærk, at du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Tidligere udmeldt af universitetet

Har universitetet udmeldt dig af uddannelsen, eller er du blevet varslet om udmeldelse, før du udmeldte dig, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny. Vi kan dispensere, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl, om du skal søge om optagelse via optagelse.dk eller indskrivning via fakultetet