Studiestart på lingvistik

Hvis du bliver optaget på lingvistik, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Dine første dage på uddannelsen – introugen i uge 35

Når du begynder på din nye uddannelse, bliver du budt velkommen af dine tutorer. Tutorerne er ældre studerende fra lingvistik, og de har sammensat et program, som introducerer dig til alle de steder, personer og procedurer, som er værd at kende for at komme godt i gang på dit nye studie. Du får også rig mulighed for at lære dine medstuderende at kende.

Introduktionsugens faglige program ligger i dagtimerne, mens der om eftermiddagen vil være mere uformel hygge. Det er universitets politik, at alkohol ikke er en del af det sociale og faglige program i dagtimerne.

Introugen slutter med immatrikulationsfesten, hvor rektor byder velkommen til hele den nye årgang studerende på Københavns Universitet.

Det er ikke obligatorisk at deltage i introugen, men det anbefales at deltage for at få den bedst mulige start på dit nye studie.


Hør to tutorer fortælle om introugen på uddannelserne på Det Humanistiske Fakultet.

Rustur

Tutorerne står også for planlægningen af en rustur i begyndelsen af studieåret. Formålet med turen er at ryste de nye studerende sammen og give mulighed for at lære hinanden at kende uden for undervisningen. På rusturen er der fokus på at aktiviteterne er planlagt, så alle kan være med.

Din første undervisning

Undervisningen begynder i uge 36. Du får mere at vide om pensum og køb af bøger i introugen. På første semester skal du have kurserne:

  • Introduktion til lingvistik
  • Dansk sprog

Læs mere om undervisningen her.