Forskning

Uddannelsen i lingvistik er forskningsbaseret. Afhængigt af hvilken profil du vælger, vil du blive undervist af lingvistiske og indoeuropæiske forskere, der inddrager deres egne og kollegers forskningsresultater i undervisningen.

Forskning i lingvistik

Lingvistik beskæftiger sig med sprog generelt snarere end med enkeltsprog, men råmaterialet til sprogvidenskabelige teorier er trods alt beskrivelser af enkeltsprog. Undertiden drejer det sig om sprog, der ikke forskes i ved andre institutter på fakultetet. I øjeblikket forskes der bl.a. i døves tegnsprog, ligesom et større forskningsprojekt arbejder med at undersøge hvordan den menneskelige hjerne analyserer sprogets grammatik, mens vi taler. Lingvister der specialiserer sig i fonetik, forsker blandt andet i, hvordan intonationen bruges til at binde ord sammen i fraser og sætninger og forsker også i de udtaleudviklinger, der foregår lige nu i verdens sprog.

Forskning i indoeuropæisk

Inden for indoeuropæisk forskes der i, hvordan det oprindelige indoeuropæiske grundsprog må have set ud, og man forsøger at beskrive dets udvikling til de enkelte indoeuropæiske sprog, vi kender i dag. Man ser bl.a. på de væsentligste lydforandringer, udviklingen af ordklasser og grammatiske kategorier og det fælles, nedarvede ordforråd. Et nyere forskningsfelt er relationer mellem indoeuropæiske og andre sprog i Europa i forhistorisk tid. I samarbejde med kolleger fra tilgrænsende fag forskes der desuden i det indoeuropæiske hjemland og migrationer, indoeuropæernes kultur og religion og forholdet mellem sprog, arkæologi og genetik.