Vurdering i kvote 2 på litteraturvidenskab

Kvote 2-vurdering på litteraturvidenskab 

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: