Faglig profil og job – Københavns Universitet

Litteraturvidenskab > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Faglig profil

Litteraturvidenskab er en del af Institut for Kunst- og Kulturvidenskab sammen med kunsthistorie, musikvidenskab og teater- og performancestudier.

Uddannelsens emneområde er verdenslitteraturen i bredeste forstand, dog med størst vægt på europæisk og amerikansk litteratur. Du kommer til at arbejde med litteratur på tværs af grænserne mellem litterære genrer, kulturer og historiske perioder. Der er både vægt på analysen af det enkelte værk og på litteraturens samspil med det omgivende samfund og de øvrige kunstarter. I arbejdet med litteraturen inddrages en bred vifte af hjælpediscipliner: kulturteori, sociologi, antropologi og historie. 

Som studerende bliver du trænet i at forstå litteraturens forhold til den historiske og samfundsmæssige kontekst. Du får kendskab til de vigtigste kulturteoretiske positioner og bliver i stand til at belyse tekster fra forskellige perspektiver: historisk, sociologisk, antropologisk og kulturteoretisk. Studiet vil skærpe din forståelse af betydningsnuancer i tekster og andre sproglige og kulturelle fænomener. Du vil blive opmærksom på sprog, kommunikation og betydningsdannelse i litteraturen og i bredere kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge – og du vil lære at arbejde systematisk med store stofmængder og komplicerede problemstillinger.

Bacheloruddannelsen i litteraturvidenskab består af 2 1/4 års grundfagsstudier samt 3/4 års tilvalgsstudier uden for grundfaget. Du vælger frit, hvilke tilvalg der skal indgå i bachelorstudiet.

Jobmuligheder

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i litteraturvidenskab vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder.

Som kandidat i litteraturvidenskab kan du bl.a. arbejde som underviser på højskoler, gymnasier og inden for voksenuddannelse. Du kan også finde beskæftigelse i medierne (bl.a. ved radio og tv, aviserne, ugebladene, teatrene), inden for reklame og marketing eller i kunstverdenen. Du kan arbejde som konsulent, informationsrådgiver, litteraturanmelder eller tekstforfatter. Du er desuden kvalificeret til at arbejde med offentlig forvaltning, i servicevirksomheder og i forlagsverdenen.

Kendetegnende for kandidater fra litteraturvidenskab er, at de stort set alle producerer meget tekst i den ene eller anden form i deres job efter studiet.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra litteraturvidenskab bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Eksempler på virksomheder

  • Dansk Arkitektur Center
  • Danmarks Radio
  • Weekendavisen 
  • Aschehougs Forlag/ Egmont
  • Sundhed.dk, Danske Regioner
  • Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune
  • Ballerup kommune
  • Kunstakademiets Arkitektskole
  • Alkoholpolitisk Landsråd