Undervisning og opbygning

Som studerende på litteraturvidenskab har du typisk 12 timers undervisning om ugen. På mange kurser – for eksempel Litteraturteori og -analyse og Ældre litteraturhistorie – vil der hver uge være en forelæsning på to timer og tre timers seminarundervisning. I seminarerne diskuteres de skønlitterære tekster og sekundærtekster, der er blevet præsenteret til forelæsningen, og det bliver forventet at du deltager aktivt og f.eks. holde oplæg nogle gange i løbet af semestret. Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer.

Forberedelse og studieformer

Litteraturvidenskab er et læsetungt fag, så du skal regne med at bruge omkring 40 timer om ugen på studiet.

Alle studerende sættes i læse- og arbejdsgrupper fra første semester. På de store, obligatoriske kurser man typisk oplæg med sin læsegruppe. Derudover er der mellem to og fire skriftlige opgaver i løbet af et semester.

Litteratur og undervisningssprog

En stor del af teksterne er på engelsk. Mange af fagets kernetekster er oprindeligt skrevet på tysk eller fransk, så instituttet tilbyder supplerende undervisning i begge sprog på andet semester.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i  ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i litteraturvidenskab består af  forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

1. år 1. semester
2. semester
Ældre litteraturhistorie 1 (15 ECTS) Ældre litteraturhistorie 2 (15 ECTS)

Litteraturteori og -analyse 1 med værkopgave  (15 ECTS)

Litteraturteori og -analyse 2 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Den moderne litteraturs og kulturs historie 1 (15 ECTS)

Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 (15 ECTS)

Formidlingsprojekt (15 ECTS) Kulturteori og -analyse (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)