Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på bacheloruddannelsen machine learning og datavidenskab, skal du opfylde følgende adgangskrav:

    Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.