Adgangsgivende eksamener

pige ved bord

For at kunne søge optagelse på Københavns Universitet skal du have bestået en af nedenstående uddannelser/eksamener inden 5. juli kl 12. 

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial eksamen, kan du søge om optagelse med dispensation senest 15. marts.

Vær opmærksom på, at du desuden skal opfylde alle adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på, uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Adgangsgivende eksamener

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf aflagt før gymnasiereformen 2017) 
  • Højere forberedelseseksamen med udvidet fagpakke (hf efter gymnasiereformen 2017)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
  • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Eksamen fra Duborg-Skolen
  • Eksamen fra A.P. Møllerskolen

Fra 2019: På uddannelserne tandplejer og skov- og landskabsingeniør er Den Højere forberedelseseksamen uden udvidet fagpakke ligeledes en adgangsgivende eksamen (hf efter gymnasiereformen 2017).

Ansøgere fra Grønland med en adgangsgivende eksamen kan ansøge via den Grønlandske særordning med frist 15. marts kl. 12.

Dansk adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen

Med en adgangsgivende eksamen fra før 1987-reformen kan du søge optagelse både i kvote 1 og kvote 2. Søger du i kvote 1, er det dog en god idé at søge om optagelse inden 1. juni. Læs mere her

Eksamener, der kun er adgangsgivende i kvote 2

Udenlandske eksamener (herunder nordiske)

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Internationale eksamener

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles en gymnasial eksamen (fx Rudolf Steiner), skal du søge om optagelse med dispensation senest 15. marts.