Karrieremuligheder

De vigtigste udfordringer i vores samfund, lige fra sundhed og fødevareproduktion til politik og klima, kan kun løses, hvis vi kan forstå og drage konklusioner ud fra de stigende mængder af data, vi opsamler.

I disse år bliver der udviklet en masse teknikker og værktøjer til machine learning og kunstig intelligens. De gør computere i stand til selv at kunne træne sig op til at udføre opgaver, fx at diagnosticere sygdomme ud fra medicinske billeder, at styre selvkørende biler og automatisk at oversætte tale til tekst. Med uddannelsen bliver du en del af denne udvikling og klar til selv at udvikle nye databaserede værktøjer.

Kurser i programmering og matematik

Har du aldrig prøvet at programmere før, eller trænger du til at genopfriske matematikken fra din ungdomsuddannelse? Du kan tilmelde dig forberedende kurser i programmering og matematik, inden du starter på uddannelsen.
Læs mere om kurserne under Studiestart på machine learning og datavidenskab

I løbet af uddannelsen får du:

  • et stærkt teoretisk indhold med både matematiske, statistiske og datalogiske kurser
  • viden om moderne machine learning teknikker og kunstig intelligens
  • metoder og teknikker til behandling og analyse af store datamængder
  • erfaring i at arbejde med statistisk modellering, high-performance computing, samt algoritmer og datastrukturer.

Som færdiguddannet kan du udvikle computerprogrammer til at håndtere, lagre, og visualisere data. Du har samtidig fået en teoretisk forståelse, som forbereder dig til at udvikle nye metoder og redskaber til dataanalyse, machine learning, og kunstig intelligens.

Læs mere om uddannelsens opbygning, undervisning og kurser

Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab lægger op til, at du læser videre på en 2-årig kandidatuddannelse. På Københavns Universitet har du mulighed for at søge ind på følgende engelsksprogede kandidatuddannelser:

 

Med en bacheloruddannelse i machine learning og datavidenskab bliver du efterspurgt både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor, fordi der er stort behov for folk, som kan analysere de voksende datamængder i samfundet. Der er også rift om dine kompetencer i virksomheder, der arbejder på højtryk med udvikling inden for machine learning og kunstig intelligens.

Jobmarkedet for machine learnere er i hastig vækst, og der er meget lav arbejdsløshed blandt dataloger. Dine jobmuligheder bliver endnu bedre med det ekstra matematiske fundament, du får på uddannelsen. Du kan fx arbejde som data scientist i sundhedssektoren, i IT-firmaer eller ingeniørvirksomheder. Du kan også blive forsker eller underviser eller starte egen virksomhed.