Undervisning og opbygning

Undervisningen på machine learning og datavidenskab består af forelæsninger, øvelser og rapportopgaver.

Forelæsningerne holdes for store hold med op til 250 studerende, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Ved forelæsningerne gennemgås teorien af en underviser, mens øvelserne bruges til at uddybe dele af teorien, til opgaveregning og til arbejde med rapportopgaverne, som bidrager med praktisk erfaring og forståelse.

Projektarbejde udgør en vigtig del af uddannelsen, så du vil deltage i projektgrupper og få studierelaterede netværk undervejs i forløbet.

Kickstart kursus i programmering

Har du aldrig prøvet at programmere før, kan du tilmelde dig et to-ugers kursus, inden du starter på uddannelsen. Her lærer du bl.a. at skrive programmer, bruge en teksteditor og arbejde med data.
Læs mere om kurset under Studiestart på machine learning og datavidenskab

Opbygning

Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab er en 3-årig uddannelse. Hvert studieår er inddelt i fire blokke af otte ugers varighed. Du følger typisk to kurser i hver blok og afslutter blokken med eksamen.

Studiet kombinerer på alle år både datalogiske, matematiske, og datavidenskabelige kurser. Kurserne Machine Learning, Data Science samt Kunstig intelligens handler direkte om træning af computere ud fra data, samt analyse og håndtering af data. På kurserne i Programmering og problemløsning, High Performance Computing samt Algoritmer og datastrukturer får du de datalogiske redskaber, der er nødvendige for at kunne håndtere store datamængder. De matematiske fag spænder fra matematisk analyse over sandsynlighedsregning til avancerede statiske kurser.

Kurserne er fordelt således, at du på første år har kurser i programmering og problemløsning samt data science, hvor du har fokus på hele datahåndteringsprocessen fra indsamling og lagring til analyse og visualisering. Derudover følger du matematiske og statistiske kurser, som giver dig det teoretiske fundament til at forstå dataanalysemetoder.

På andet år har du kurser i machine learning, kunstig intelligens – bl.a. som dybe neurale netværk – yderligere matematiske, statistiske og datalogiske kurser, samt videnskabsteori.

Valgfrihed og bachelorprojekt på tredje år

På tredje år følger du en lang række kurser efter eget valg. Du kan bruge uddannelsens valgfrie del på mange måder:

  • Du kan studere i udlandet. LÆS MERE: Udlandsophold som en del af din datalogi-uddannelse
  • Du kan tage kurser, der giver dig adgang til en kandidatuddannelse i statistik, eller kurser der giver dig videre datalogisk eller matematisk indsigt
  • Du kan også følge kurser fra et helt andet fagområde, fx hvis du vil bruge dine dataanalysekompetencer på problemer fra et andet fag.
  • Du kan være med i et virksomhedsprojekt eller tage et kursus i innovation, hvis du overvejer at starte egen virksomhed

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt af et halvt års varighed.

Uddannelsen i machine learning og datavidenskab ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Programmering og problemløsning Data Science
Introduktion til matematik i naturvidenskab Sandsynligheds-regning og statistik Diskret matematik og formelle sprog Lineær algebra i datalogi
2. år Machine Learning A Machine Learning B Models for complex systems  Advanced Deep Learning
Matematisk analyse  High Performance programmering og systemer  Algoritmer og datastrukturer  Datalogiens videnskabsteori
3. år Valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Bachelor-projekt